Steeds meer jonge kinderen leven in kansarmoede

Almaar meer zeer jonge kinderen in Vlaanderen leven in kansarmoede. Dat blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin, die dit jaar weer is gestegen met 0,81 procentpunt tot 12,82 procent. Uit de index, gebaseerd op zes criteria, blijkt dat kansarmoede zich veel sterker voordoet in steden en ook nauw samenhangt van de origine van de moeder.

De kansarmoede-index van Kind en Gezin verschilt erg naar gelang de provincie. In Antwerpen (16,2 procent) ligt hij het hoogst, in Vlaams-Brabant (8 procent) het laagst. De index steeg het afgelopen jaar wel in elke provincie. De toename is het grootst in de centrumsteden en de stedelijke rand rond Brussel. Meer dan de helft (50,6 procent) van de kinderen in kansarmoede leeft in dertien steden (Antwerpen, Gent en de elf centrumsteden).

Daarnaast blijkt uit de gegevens dat kansarmoede bij jonge kinderen ook erg gekoppeld is aan de origine van de moeder. Maar liefst 64,2 procent van de kinderen die opgroeien in kansarmoede heeft een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Ook daarbij zijn er grote verschillen tussen de provincies: in Antwerpen loopt dat percentage op tot 73,3 procent, in West-Vlaanderen heeft 48,3 procent van de kinderen in kansarmoede een moeder die geen Belg was bij de geboorte.

Kansarmoede bij kinderen blijft vooral verbonden met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouders. Iets meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.

Meest gelezen