Proces tegen Bill Cosby geannuleerd omdat jury niet tot besluit komt

Het proces tegen Bill Cosby wegens aanranding is een maat voor niets geworden. De jury is na dagenlange beraadslagingen niet tot een verdict gekomen. De rechter heeft daarom beslist om het proces te annuleren. Mogelijk wordt het overgedaan op een later tijdstip, maar dat is nog niet zeker.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Cosby bij het verlaten van de rechtbank.

De voorbije jaren zijn tientallen vrouwen naar buiten gekomen met verhalen over aanranding en seksueel misbruik door Cosby in de jaren 60, 70 en 80. Die zaken kunnen echter niet meer voor de rechter komen omdat ze verjaard zijn.

In deze zaak -de aanranding van Andrea Constand- kon het wel tot een veroordeling komen omdat het nog niet verjaard is. Constand zegt namelijk dat ze begin 2004 is aangerand door Cosby. De 79-jarige acteur zou haar eerst gedrogeerd hebben met alcohol en pillen voor hij haar misbruikte.

Tegenstrijdigheden

Constand stapte al in 2005 naar het gerecht, maar toen kwam het niet tot een proces, omdat er volgens de openbaar aanklager te weinig bewijs was. In 2015 werd de zaak heropend, toen er nieuwe informatie aan het licht kwam.

Het proces voor de rechtbank van Norristown in Pennsylvania tegen Cosby startte 12 dagen geleden. Cosby geeft toe dat er "aanrakingen" geweest zijn, maar hij zegt dat dat met wederzijdse toestemming gebeurde. De verdediging mocht van de rechter nog één ander slachtoffer van Cosby als getuige oproepen, een vrouw die in 1996 misbruikt zou zijn.

De advocaten van de beklaagde voerden als argument aan dat Constand na het vermeende misbruik contact bleef houden met Cosby. En ze wezen er ook op dat het verhaal van de vrouw een aantal tegenstrijdigheden bevatte.

Unanimiteit nodig

Begin deze week kon de jury beginnen met de beraadslagingen. Die bleken erg moeilijk. Donderdag stapten de 12 juryleden naar de rechter met de boodschap dat ze geen verdict hadden. Ze moeten namelijk tot een unaniem besluit komen over de schuld of onschuld van de beklaagde.

Als dat niet lukt, dan kan de rechter een "mistrial" uitspreken, waardoor het proces geannuleerd wordt. Donderdag deed de rechter dat nog niet en vroeg hij aan de juryleden om een nieuwe poging te wagen om toch tot een unaniem besluit te komen. Maar dat is opnieuw niet gelukt, waarna de rechter heeft besloten om het proces stop te zetten.

Dat betekent niet dat Cosby, die 10 jaar cel riskeerde, sowieso vrijuit gaat in deze zaak. Er kan nog een nieuw proces volgen met een andere jury. Verscheidene andere slachtoffers van Cosby waren naar Norristown gekomen om het proces bij te wonen en Constand te steunen. Ze hadden gehoopt dat hij via deze weg gestraft zou worden.

Meest gelezen