Veel medicijnresten komen in afvalwater terecht, maar meeste worden weggezuiverd

Er komen veel medicijnen in de drinkwaterketen terecht, maar door de waterbehandelingstechnieken van de drinkwaterbedrijven worden die stoffen verwijderd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VNMM).

Moeten we ons zorgen maken? Volgens het onderzoek zijn "De teruggevonden concentraties van medicijnen in ons drinkwater heel laag en onder de grens van 100 nanogram per liter. Bij zo'n lage concentraties zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie negatieve effecten erg onwaarschijnlijk." Anderzijds vinden de onderzoekers van de VMM dat we in de toekomst voorzichtig moeten zijn.

In dit verkennend onderzoek ging de VMM na hoe medicijnen na gebruik via het toilet in de waterketen terechtkomen. Er werden stalen onderzocht van het afvalwater van gezinnen, van bedrijven en van ziekenhuizen. Het onderzoek ging voorts ook na hoe het gesteld is met medicijnresten in het oppervlaktewater, meer bepaald in drinkwaterinnamepunten en in het "afgewerkte" drinkwater.

In het afvalwater van gezinnen in rioolwaterzuiveringsinstallaties werden - zowel in het niet-behandelde water als in het gezuiverde water - een groot deel van de 24 onderzochte gezochte stoffen teruggevonden: 15 stoffen worden in meer dan 50 procent van de stalen teruggevonden.

Hoge concentratie in afvalwater ziekenhuizen

Het afvalwater van 9 ziekenhuizen met 13 lozingspunten werd geanalyseerd op dezelfde 24 medicijnen. Ook in dit afvalwater werden heel vaak medicijnen aangetroffen boven de detectielimiet: in elk ziekenhuis vindt de VMM minstens 19 medicijnen terug. Vooral röntgencontrastmiddelen worden in hoge concentraties teruggevonden. Er is wel een grote variatie in concentraties tussen de ziekenhuizen onderling.

Naast de ziekenhuizen analyseerde de VMM ook het afvalwater van bedrijven uit de farmaceutische sector en van een aantal controlebedrijven die niets met de farmaceutische sector te maken hebben. Bij beide groepen bedrijven werden veel minder vaak medicijnen teruggevonden dan bij ziekenhuizen of rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Meest gelezen