Nog nooit zoveel vrouwen verkozen in het Franse parlement

De parlementsverkiezingen in Frankrijk zijn op twee vlakken historisch te noemen: de twee traditionele partijen zijn aan de kant geschoven en nog nooit werden er zoveel parlementszitjes ingenomen door vrouwen. Maar liefst 38,65 procent van alle verkozenen is een vrouw. Het gevolg van Macrons bewuste keuze om evenveel mannen als vrouwen op de verkiezingslijst te zetten.

Het was een belofte van president Emmanuel Macron: zijn partij La République en Marche zou een gelijk aantal vrouwen als mannen naar voren schuiven als kandidaat-parlementslid. De Assemblée Nationale moest namelijk een nieuw - en dus ook vrouwelijker - gezicht krijgen, aldus het credo van Macron.

Dat lijkt ook effectief het geval te worden, dankzij de overwinning van de partij van Macron. De teller staat op 223 vrouwelijke parlementsleden, op een totaal van 577 zitjes. Goed voor 38,65 procent van alle verkozenen. Een heel stuk meer dan het vorige record van 2012, toen 155 vrouwen verkozen raakten als parlementslid en goed een verdrievoudiging van het aantal vrouwen 20 jaar geleden.

Opvallend is ook het hoge aantal nieuwe parlementsleden, die nog nooit eerder in de Assemblée zaten: 424 van de 577 zitjes worden ingenomen door nieuwkomers. Van de 345 parlementsleden die zich opnieuw verkiesbaar hadden gesteld, raakten slecht 140 opnieuw verkozen.

Niet verwonderlijk zijn de nieuwkomers vooral leden van het pas opgerichte La République en Marche! van Emmanuel Macron en van La France insoumise van Jean-Luc Mélenchon, die nog geen vertegenwoordiging had in het parlement.

Meest gelezen