Deze nieuwe coalities zijn mogelijk in Wallonië en Brussel

Door de breuk tussen het CDH en de PS, moeten Wallonië, Brussel en de Franse Gemeenschap op zoek naar een nieuwe meerderheid. Dit zijn de mogelijke coalities.

De Waalse regering

Bij de verkiezingen van 2014 haalde de PS 30 zetels in het Waals Parlement. De MR strandde op 25 zetels, het CDH haalde er 13, Ecolo kwam uit op 4 zetels, de PVDA haalde 2 verkozenen en de Parti populaire (nu een onafhankelijke) een zitje.

Het Waals Parlement telt 75 zetels, dus om een meerderheid te halen, heeft een coalitie in theorie 38 zetels nodig. De PS en het CDH kwamen samen aan 43 verkozenen.

Om een coalitie met twee partijen te vormen, kunnen de PS en de MR de handen in mekaar slaan. Samen hebben ze immers 55 zetels. De enige andere optie is een coalitie van de MR en het CDH, zij het dat hun meerderheid met 38 zetels erg nipt zou zijn.

In die veronderstelling zouden het CDH en de MR steun kunnen zoeken bij een derde partij. Het meest voor de hand liggend is Ecolo. Dat levert een meerderheid van 42 zetels op.

Opvallend: in een constellatie met meer dan twee partijen, kan de PS geen andere meerderheid meer vormen in Wallonië zonder het CDH of de MR.

De Franse Gemeenschapsregering

Het Parlement van de Franse Gemeenschap (die zichzelf tot de Fédération Wallonie-Bruxelles heeft omgedoopt) telt 94 zetels. Daar heeft de PS sinds 2014 36 zetels, de MR 30 zetels, Ecolo 6 zetels, het CDH 16 zetels, DéFI (het voormalige FDF) 3 zetels, de PVDA 2 zetels en een onafhankelijke 1 zetel.

Ook hier is een samengaan van de PS en de MR theoretisch mogelijk met een gezamenlijke meerderheid van 66 zetels. Dat is overigens het enige alternatief voor de aftredende coalitie van de PS en het CDH met twee partijen. Zij hadden tot nu toe samen een meerderheid van 52 zetels. Voor elke andere coalitie zijn drie partijen nodig.

Zonder het CDH en de MR is de enige mogelijkheid voor de PS een monsterverbond met alle andere partijen. Dat zou een meerderheid van 48 zitjes opleveren, maar komt in de feiten neer op science fiction.

De MR en het CDH zouden de handen in mekaar kunnen slaan met Ecolo of DéFI. Dat levert een meerderheid op van respectievelijk 52 en 49 zetels. In theorie geeft een coalitie met de PVDA eveneens een nipte meerderheid van 48 zetels. Veel animo om met de PVDA in zee te gaan, leeft bij geen van de partijen.

De Brusselse regering

De toekomstige samenstelling van de meerderheden in het zuiden van het land, is onlosmakelijk verbonden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Brussels Parlement heeft de huidige coalitie van de PS, DéFI, de SP.A, Open VLD en CD&V een meerderheid van 52 zetels op 89. De PS is de grootste partner met 22 zetels. Daarna volgen DéFi (12), het CDH (8), Open VLD (5), de SP.A (3) en CD&V (2).

De MR zat tot nu toe in de oppositie met 17 zetels. Als de Franstalige liberalen de Franstalige socialisten in de coalitie zouden vervangen, dan houdt die een meerderheid van 47 zetels over. Een coalitie tussen de PS, de MR en de huidige Vlaamse coalitiepartners heeft zelfs een meerderheid van 49 zetels.

Ook mogelijk is een coalitie tussen de MR, DéFI en Ecolo aan Franstalige kant. Aan Nederlandstalige kant neemt Groen dan waarschijnlijk de plaats van de SP.A in. De beide partijen hebben 3 zetels. Deze formule heeft een meerderheid van 47 zetels.

Meest gelezen