Eén op de negen rusthuisbewoners is besmet met een superbacterie

In vijf jaar is het aantal rusthuisbewoners dat besmet is met de "superbacterie" ESBL, bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Superbacteriën zijn ziektekiemen die moeilijk te bestrijden zijn omdat ze resistent zijn tegen antibiotica.
Maxime Anciaux - All rights reserved

"Eén op de negen rusthuisbewoners is drager van de superbacterie ESBL", zegt Boudewijn Catry van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. "Tussen 2011 en in 2015 is het percentage mensen dat drager van deze bacterie is, gestegen van 6,2 % naar 11,3 %."

"De superbacterie ESBL komt vooral in de darmen voor. Voor een andere superbacterie, MRSA, die vooral voorkomt op de huid en in de luchtwegen, zijn de cijfers gunstiger. Daar daalde het percentage dragers in dezelfde periode van 12,2 tot 9 %.

Mensen die drager zijn van een superbacterie, zijn niet noodzakelijk ziek. Gezonde mensen hebben van resistente bacteriën geen last.

Uitwisseling tussen rusthuizen en ziekenhuizen

De cijfers van besmettingen in rusthuizen zijn vergelijkbaar met die in ziekenhuizen.  "Dat is logisch", zegt Katrien Latour die mee het onderzoek voerde. "Eén op de drie bewoners in het rusthuis komt elk jaar in een ziekenhuis. Op die manier worden de bacteriën van de ziekenhuizen makkelijk verspreid in de rusthuizen en omgekeerd."

De problemen zijn niet overal even groot. Er zijn rusthuizen waar 45 procent van de bewoners besmet is met ESBL. In andere rusthuizen zijn er bijna geen besmette patiënten

Hygiëne bij stoelgang moet beter

Het gebruik van antibiotica en een gebrekkige hygiëne zijn de belangrijkste oorzaken van het oprukken van de superbacterie.

"In het algemeen is de persoonlijke hygiëne de laatste jaren fel verbeterd,' zegt Boudewijn Catry. "maar vooral op vlak van hygiëne bij de stoelgang moeten we nog veel beter doen en ook het gebruik van antibiotica moet eigenlijk nog veel minder." Dat laatste is een oud zeer. In Nederland bijvoorbeeld is men er beter in geslaagd om het antibioticagebruik terug te dringen.

Geen rechtstreekse link met antibiotica in vlees

Een rechtstreekse link met het eten van vlees dat tijdens de kweek behandeld werd met antibiotica, is er volgens Catry niet. "Als vlees goed gebakken wordt en tijdens het transport en de bereiding worden koude en warme ketens strikt gescheiden, dan is er heel weinig kans op besmetting met de superbacterie."

Meest gelezen