Van Rompuy verwacht harde en lange Brexit

Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad, denkt in de eerste plaats dat de onderhandelingen over de brexit heel lang zullen duren. Binnen dit en twee jaar moet Groot-Brittannië uitgetreden zijn uit de Europese Unie. Maar dan moet het moeilijkste deel van de onderhandelingen nog beginnen, zei hij in "Terzake".

"Op het ogenblijk dat Groot-Brittannië uitgetreden is, zal er nog geen akkoord zijn over de toekomstige samenwerking op het vlak van handel en andere domeinen. Het moeilijkste deel van de onderhandelingen moet dan nog beginnen van wat is het toekomstig kader van de samenwerking tussen de EU en het Groot-Brittannië", aldus Van Rompuy.

De Britten hebben meer dingen gemeen dan dingen waarin we verschillen.

"We delen voornamelijk de gemeenschappelijke markt, het vrije verkeer van goederen, van kapitalen, van diensten en van personen. We doen dus heel veel gemeenschappelijk", zegt Van Rompuy. "De moeilijkheid is dat Groot-Brittannië daaruit wil treden, dus minder gemeenschappelijk doen. Hoe kunnen we dat tot een goed einde brengen dat zal de kunst zijn van het onderhandelen."

Harde of zachte brexit?

"Er is een harde kern in de Conservatieve Partij van premier May die wellicht geen compromis wil en aanstuurt op de meest harde brexit."

"Dat zou voor heel Groot-Brittannië wel eens heel nadelig kunnen zijn, want dan treden ze niet alleen uit de EU, maar treden ze ook uit de gemeenschappelijke markt zonder iets in de plaats te hebben."

"Bijna 50 procent van de export van goederen en van diensten van Groot-Brittannië gaat naar de Europese Unie. Het omgekeerde is maar 8 procent. Dus ook voor hen staat er heel veel op het spel."

Britten beseffen nadelen nog niet

"Veel Britten wensen de voordelen te behouden van in de Europese Unie te zijn. Ze denken we hebben wel veel voordelen, maar hoe kunnen we die houden, zonder daar al te veel voor moeten prijs geven. Dat zal moeilijk zijn. Eens men uit de EU is, uit de gemeenschappelijke markt, zijn daar gevolgen in termen van welvaart aan verbonden en men is nog niet tot dat inzicht gekomen", aldus Van Rompuy. 

Meest gelezen