Aquafin biedt boeren gezuiverd afvalwater aan, Boerenbond wil praten

Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin biedt aan de landbouwers en tuinders gezuiverd afvalwater aan als oplossing voor hun problemen in deze droge periode. Volgens Aquafin wordt nu soms drinkwater gebruikt waar het niet nodig is. De Boerenbond reageert voorzichtig: de bond wil best overleggen met Aquafin, maar zegt dat al gebleken is dat zoiets veel praktische problemen kent..

Aquafin zuivert jaarlijks bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater in zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen, aldus de maatschappij.

Het waterzuiveringsbedrijf vraagt in een persbericht daarom of het niet stilaan tijd wordt om de vooroordelen over hergebruik van gezuiverd afvalwater te laten varen, aangezien dat selectief hergebruik de waterkringloop gedeeltelijk kan sluiten en ook een positief effect heeft in het kader van de klimaatverandering.

Vlaanderen is terecht bezorgd om een nijpend watertekort. "We behoren tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van de grondwatertafel in sommige regio's. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen", aldus Aquafin.

Spoel- en koelwater

Het gezuiverd afvalwater wordt nu al gebruikt voor een aantal toepassingen: zo reinigen zo'n 25 ruimfirma's er hun tankwagens mee, gebruiken verbrandingsovens het om hun rookgassen mee te wassen, en gebruiken andere firma's het als koelwater.

Volgens Aquafin kan het ook in de landbouw ingezet worden, en de maatschappij kan het gezuiverde afvalwater lozen in een aantal poldergrachten of -kanalen, als het polderbestuur daarom vraagt. De boeren kunnen water dan oppompen uit deze grachten in plaats van grondwater op te pompen, wat nu op een aantal plaatsen niet meer mag.

Voor vijf van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Aquafin in de milieuvergunning daarvoor de toestemming, namelijk die in Heist, Oostende, Brugge, Wulpen en Temse, en Aquafin ook zo'n toestemming ook voor andere rioolwaterzuiveringsinstallaties aanvragen als er vraag naar is vanuit de landbouw.

Aan de contracten die Aquafin afsluit met zijn aannemers kan het niet liggen volgens Jan Goossens, de grote baas van Aquafin in "De Wereld vandaag". Aquafin vraagt dezelfde vergoeding als wanneer men oppervlaktewater of grondwater oppompt, wat Goossens zeer billijk noemt. Bovendien kan het water ook nog verder gezuiverd worden, tot het de kwaliteit van drinkwater heeft.

"Alleen als nood het hoogst is"

Aquafin betreurt het wel dat er pas naar gezuiverd afvalwater gekeken wordt als de nood het hoogst is, en het zou liever structurele oplossingen aanbieden aan bedrijven en sectoren, om het hele jaar door het gebruik van oppervlaktewater te vervangen door gezuiverd afvalwater.

Nu wordt in een aantal gevallen ook drinkwater gebruikt voor toepassingen die dat niet vragen, gewoon omdat er nu eenmaal enkel drinkwater uit de kraan komt, zegt Aquafin.

Een mogelijk probleem is het leveren van het water: de ruimfirma's komen het water zelf halen, maar die hebben natuurlijk vrachtwagens waarmee ze dat kunnen.

Aquafin begrijpt dat de landbouw vraag heeft naar meer structurele oplossingen, en het zegt dat ook voorzieningen getroffen kunnen worden op het gebied van infrastructuur. Aquafin is daar immers specialist in, aangezien het het riolenstelsel beheert dat het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties brengt.

"Welk water voor welke toepassing"

In "De Wereld vandaag" zegt woordvoerster Leen François van de Boerenbond dat het inderdaad enkel goed nieuws lijkt en dat er ook al eerder over gedacht is. n zelfs meer dan dat: zo wordt het afvalwater van een groenteverwerkend bedrijf gebruikt voor de irrigatie van groentepercelen in de omgeving.

Meestal is het echter toch heel moeilijk haalbaar gebleken, de kwaliteit blijft immers erg belangrijk: men kan gewassen immers niet met om het even welk water beregenen, zowel voor de volksgezondheid als naar bepaalde milieunormen, aldus François.

Bovendien is er een logistiek probleem: landbouwbedrijven liggen vaak heel verspreid, wat maakt dat de aparte distributie van gezuiverd water heel duur, en zelfs vaak onbetaalbaar is gebleken.

De Boerenbond is wel vragende partij, zegt François, voor een verder gesprek met Aquafin. Grond- en regenwater zijn bijna te vergelijken met gezuiverd afvalwater, het hangt er van af hoe het gezuiverd is.

In het geval van het groenteverwerkend bedrijf dat François vernoemd heeft, zitten er nog nutriënten in het water, en dat is prima voor de groentetelers, maar niet voor alle toepassingen. Er moet bekeken worden welk water gebruikt wordt voor welke toepassingen, daarover blijken de Boerenbond en Aquafin het alvast eens.

Nicolas Maeterlinck

Meest gelezen