Boeve: "Website "studiebetwistingen" minimaliseert de klassenraden"

De onderwijssector heeft héél wat kritiek op de website 'studiebetwistingen.be'. Op de site kunnen studenten berekenen hoeveel kans ze maken om slechte schoolresultaten juridisch aan te vechten. Maar dat ondergraaft de werking van de klassenraden, zegt Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs.

“Kijk na hoeveel kans u maakt om uw resultaat te betwisten”, is de opener van de website studiebetwistingen.be. De website richt zich op leerlingen uit het secundair die een B- of een C-attest hebben gekregen of studenten in het hoger onderwijs die voor een stage of enkele vakken een onvoldoende kregen. De site is opgericht door de Antwerpse advocaat Christophe Vangeel, gespecialiseerd in onderwijszaken. Hij ontwikkelde een site waarbij de studenten een vragenparcours moeten doorlopen. Op basis van dat parcours krijgen ze advies, gaande van 'geen' tot 'een grote kans' op betwisting.

Wij deden de test

  • Ik ben een leerling uit het secundair onderwijs
  • Ik heb mijn uitslag reeds ontvangen
  • Ik kreeg een B-attest
  • Ik heb tekorten op mijn rapport
  • Ik heb geen tekorten op een hoofdvak
  • Ik kreeg een uitleg/motivering waarom ik een B-attest heb gekregen
  • Ik kreeg geen uitleg waarom een bepaalde richting wordt uitgesloten

 

Jouw kansen om het attest met succes aan te vechten zijn zeer hoog. Om volledige zekerheid te bekomen, dienen we samen de tekorten en motivering te bekijken. Contacteer ons voor een afspraak of ga naar de volgende stap.

Maakt website klassenraden waardeloos?

De onderwijskoepels zijn niet opgezet met de website. Het bemoeilijkt de werking van de klassenraden. “Het installeren van zo’n juridische site is een ernstige miskenning van wat er op zo’n klassenraad gebeurt” zegt Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs. “Het beperkt de klassenraden tot een juridisch aspect”. Volgens Boeve gaat de klassenraad niet over een nacht ijs. Het velt een oordeel over een leerling op basis van wat er het voorbije jaar is gebeurd. “Het is een pedagogisch oordeel op basis van dagelijks werk, resultaten”.

Praten is beter dan een juridische procedure

Moeten leerlingen zich zo maar bij een beslissing neerleggen? “Neen”, aldus Boeve. Iedereen is er het over eens dat in beroep gaan, moet kunnen. Maar "ouders of leerlingen die een probleem hebben met het resultaat van de klassenraad, kunnen veel beter met de leraar, de directeur of met de leerlingbegeleiding zelf in contact treden om te weten wat er precies aan de hang is. Beter dan een juridische procedure opstarten".

Meest gelezen