Commissie gaat grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzoeken

Naar aanleiding van de getuigenissen over misbruik van jonge judoka’s door hun coaches heeft het Vlaams Parlement een bijzondere commissie opgericht die het grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld gaat onderzoeken. Voorzitster van die commissie wordt Katrien Schryvers (CD&V).
This content is subject to copyright.

Geen onderzoekscommissie

Schryvers wil met de commissie meteen aan de slag: "Bedoeling is om nog voor de zomer een werkschema op te stellen".

De opgerichte commissie is geen onderzoekscommissie. Dat wil zeggen dat ze niet de bevoegdheid heeft van een onderzoeksrechter en dat de leden van de commissie wel vragen kunnen stellen maar dat de mensen die gehoord worden niet onder ede getuigen.

"Ik denk niet dat dat een probleem is", zegt Schrijvers. Als blijkt dat dat nodig is, zullen we daarover verslag uitbrengen aan het bureau van het Vlaams Parlement en dan zullen we een uitbreiding van onze bevoegdheden vragen".

Meldpunten en risicozones

De commissie wil een aantal onderwerpen uitzoeken. "Ik wil nagaan of er in de huidige situatie genoeg ruimte is waar slachtoffers terecht kunnen als er problemen zijn", zegt Katrien Schryvers. "Ik denk ook dat we moeten in kaart brengen waar de grootste risico's zitten voor grensoverschrijdend gedrag."

"Maar er zijn ook voorbeelden van sectoren er organisaties die goed georganiseerd en goed gestructureerd zijn om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Laat ons zien wat we daaruit als positieve elementen kunnen halen."

Eind dit jaar landen

Het eindresultaat van de commissie moet een lijst zijn met aanbevelingen. "We willen oplijsten hoe sportorganisaties preventiever kunnen werken om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. We willen ook tot een procedure komen om krachtiger op te treden als het toch fout loopt. Daarvoor zullen we intensief samenwerken met sportorganisaties en de federaties. We hopen ons rapport klaar te hebben tegen het einde van het jaar", laat Schryvers weten.

Meest gelezen