De Wever: "Antwerpen volgt 557 geradicaliseerden"

De stad Antwerpen volgt 557 mensen in de strijd tegen radicalisering en terreur. In "Van Gils & Gasten" somde burgemeester De Wever gedetailleerd op wie dat zijn en pleitte hij nog eens voor gewapend bestuur, dat wil zeggen meer mogelijkheden voor de burgemeester in de strijd tegen terreur.

De stad Antwerpen volgt welgeteld 557 mensen in de strijd tegen radicalisering en terreur. In "Van Gils & Gasten" gaf burgemeester De Wever een overzicht van wie daar zoal bijhoort: "We hebben een vrij precies zicht. Het gaat om 189 mensen die echt gevaarlijk zijn, er zijn er 67 die in Syrië zitten, 16 zijn vandaar teruggekeerd, 20 wilden vertrekken maar hebben we kunnen tegenhouden, er zijn er een 60 die dwepen met terreur, en daarnaast volgen we nog 350 mensen in salafistische milieus, dus in totaal 557 mensen die we actief opvolgen."

Meer macht voor het lokale niveau

Dat de stad Antwerpen 557 mensen volgt, is geen reden tot paniek, aldus De Wever: "Het gevaar kan trouwens ook van elders komen, van Molenbeek of Marseille".

Wel pleitte hij met de cijfers in de hand opnieuw voor gewapend bestuur: "Niet iedereen begrijpt wat dat wil zeggen: het gaat om meer mogelijkheden voor de burgemeester in de strijd tegen terreur. Ik wil aan lokale politieagenten kunnen vragen om te infiltreren, om opnames te maken, verdachten te volgen... Dat mag nu allemaal niet. Ik kan steun vragen aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar die hebben ook te weinig capaciteit. Ik zou dus meer zelf willen kunnen doen met de lokale politie, zoals dat in Nederland het geval is, bijvoorbeeld lokalen sluiten waar haat wordt gepredikt."

Herbekijk het volledige interview in "Van Gils & Gasten"

Meest gelezen