Geen hongersnood meer in Zuid-Soedan, maar dat klinkt uiterst wrang

De voedselhulp aan Zuid-Soedan lijkt vruchten af te werpen. Volgens een VN-rapport is er geen hongersnood meer. Klinkt als goed nieuws, maar die conclusie is helaas al te voorbarig. Want volgens hetzelfde rapport is het aantal mensen dat de kans loopt om van honger te sterven, de voorbije maand toegenomen met liefst een half miljoen. Ook onze ploeg ter plaatse kon vaststellen dat de situatie in Zuid-Soedan nog altijd bijzonder schrijnend is.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Vier maanden geleden, in februari, werd de hongersnood uitgeroepen in Zuid-Soedan. Die is nu officieel beëindigd, volgens een rapport van de Verenigde Naties.

Tot zover het goede nieuws. want in hetzelfde rapport waarschuwt de VN dat de situatie uiterst precair blijft. Volgens de classificatie die gehanteerd wordt, zijn 1,7 miljoen mensen slechts één klasse van hongersnood verwijderd.

Het aantal mensen dat het risico loopt om van honger te sterven is in een maand zelfs gestegen met een half miljoen. Het gaat om 6 miljoen mensen om precies te zijn.

Geen hongersnood, wel honger

Officieel heerst er geen hongersnood meer, maar mensen blijven wel sterven van honger. Hoe valt dat te rijmen? De verklaring ligt in de beschikbare data en de hokjes waarin ze worden gestopt.

Volgens de zogeheten IPC-standaard (Integrated Food Security Phase Classification) is er sprake van hongersnood in deze gevallen:

  • minstens een vijfde van de bevolking moet leven van minder dan 2.100 kilocalorieën per dag
  • minstens een derde van de kinderen lijdt aan acute ondervoeding
  • twee op 10.000 mensen per dag sterven van honger
  • vier op 10.000 kinderen per dag sterven van honger

Dat is in Zuid-Soedan intussen niet meer het geval. Maar dat de situatie uiterst precair blijft, kon ook onze ploeg ter plaatse vaststellen, zo blijkt uit deze reportage uit "Het Journaal":

De VN blijft waarschuwen voor de humanitaire crisis die aan de gang is in Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en Zuid-Soedan. "De ergste humanitaire crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, met bijna 20 miljoen mensen drie dreigen te sterven door ondervoeding.

Meest gelezen