CD&V: "Energiefactuur kan lager nu Turteltaks verdwijnt"

CD&V ziet in de vernietiging van de Turteltaks een kans om de overgang naar duurzamer energie "te financieren met een lagere factuur". Dat zeggen fractieleider in het Vlaams parlement Koen Vanden Heuvel en parlementslid Robrecht Bothuyne. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) ziet dat anders, hij wil de mensen "geen blaasjes wijsmaken". De vernietiging van de Turteltaks, officieel de Vlaamse energieheffing, doet de schulden uit het verleden niet verdwijnen, zegt Tommelein, "Gratis bestaat niet. "

CD&V wil de beslissing van het Grondwettelijk Hof gebruiken om een fundamenteel debat te voeren over de financiering van de energietransitie. Vlaams fractieleider Koen Vanden Heuvel wil "niet zomaar een gelijk forfaitair tarief voor elke gebruiker" en vraagt een grondige hervorming die tegen het jaareinde rond zou moeten zijn.

CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne geeft al enkele krijtlijnen van die hervorming: "De energiefactuur kan zeker omlaag, nu de biomassacentrales in Genk en Gent er niet komen; gezinnen met lagere inkomens mogen niet het slachtoffer worden; de klimaatdoelstellingen van 2020 moeten gerealiseerd worden; en de regering moet uitgaan van het principe "de vervuiler betaalt".

Tommelein: "Schulden uit het verleden verdwijnen niet"

De Turteltaks werd eind 2015 ingevoerd om de historische schuldenberg van de groenestroomcertificaten weg te werken. De heffing dankte haar naam aan toenmalig minister van Energie Annemie Turtelboom.

"Met het verdwijnen van de energieheffing verdwijnt de schuld van 2 miljard euro uit het verleden niet. Noch de engagementen van jaarlijks minstens 1,2 miljard euro die in het verleden zijn aangegaan en nog jaren blijven lopen", reageert huidig minister van Energie Tommelein.

De Open VLD'er is meteen erg duidelijk en waarschuwt dat er een alternatieve oplossing zal moeten komen om de schuldenput te dichten. "De energie-omslag kost geld."

Zonder iemand bij naam te noemen, heeft Tommelein ook kritiek op de vorige Vlaamse regering. Zo heeft hij het over de "vergissing" om de energiefactuur "kunstmatig te bevriezen" en niet op tijd de oversubsidiëring aan te pakken. Liever had Tommelein gezien dat - "zoals in Duitsland" - eerst een draagvlak was gezocht en de kosten van hernieuwbare energie ook meteen waren doorgerekend.

Dat is echter niet gebeurd en nu zal Tommelein dus op zoek gaan naar een alternatief, aangezien hij als minister zijn verantwoordelijkheid zal nemen, zo zei hij in "Terzake". Hij zal er voor zorgen dat de lasten eerlijk verdeeld worden, maar hij wil niet zomaar nieuwe taksen invoeren, als die niet gedragen worden door de bevolking, zo zei hij.

Overigens zei Tommelein dat hij niet alleen de oplossing zal uitwerken, maar samen met de coalitiepartners CD&V en N-VA. De Turteltaks heeft zijn voorgangster Annemie Turtelboom de kop gekost, maar Tommelein is niet van plan haar lot te delen. "Ik ben bereid mijn nek uit te steken, maar niet om mijn nek af te laten hakken", zo zei hij nog in "Terzake".

Meest gelezen