CM en LM gewonnen voor voorstel doktersbriefjes, NSZ niet

De Christelijke Mutualiteiten zijn gewonnen voor het voorstel van professor Lode Godderis om mensen zelf te laten beslissen, of ze een week thuis blijven als ze ziek zijn. Ook de Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LM) is het voorstel genegen, maar onder strikte voorwaarden. NSZ daarentegen staat voor het idee niet te springen.

De ondernemersorganisatie eist dat het gewaarborgd loon tijdens ziekte wordt afgeschaft, als dit ooit werkelijkheid wordt.

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) stelt donderdag in Het Nieuwsblad voor om mensen zelf te laten beslissen, of ze een week willen thuisblijven als ze ziek zijn. "Wij weten uit onderzoek dat patiënten bij kleine aandoeningen heel goed kunnen inschatten hoe lang ze nodig hebben om te recupereren", zegt Godderis. "Als je mensen die verantwoordelijkheid en het vertrouwen geeft, zullen ze net sneller weer aan het werk gaan."

De CM zijn het daar mee eens. "Wij zijn zeker akkoord met de afschaffing van het ziektebriefje voor korte periodes", zegt Michiel Callens, directeur van de studiedienst van de CM. "Zeker met het eventuele tekort aan huisartsen, is het nuttig hen pas echt in te zetten als het nodig is." Volgens Callens kan de patiënt zeker voor kleine kwaaltjes als hoofdpijn en diarree, meestal zeer goed aan zelfzorg doen. "Ervaring in het buitenland leert ons dat dat niet tot misbruik leidt, integendeel. Een arts rondt het aantal dagen thuisblijven vaker naar boven af."

Doktersbriefje voor enkele dagen ziekte afschaffen?

De LM is het voorstel genegen, maar onder strikte voorwaarden. "Niet alle patiënten zullen hiervan misbruik maken, maar als het misloopt is er geen enkele controle", luidt het. De bond stelt dan ook voor om een doktersbriefje voor enkele dagen ziekte af te schaffen, indien voldaan wordt aan voorwaarden die klaar en duidelijk afgesproken worden tussen werkgever en werknemer. Die kunnen bijvoorbeeld zijn dat de werknemer zijn ziekte de eerste dag officieel moet melden bij de werkgever en aangeven of hij een attest van arbeidsongeschiktheid heeft of niet. Een ander voorbeeld is dat de werkgever het recht behoudt om snel een controlearts in te schakelen.

Het NSZ liet weten dat ze niet voor het idee staan te springen. "Zonder doktersbriefje is er helemaal geen bewijs dat werknemers wel degelijk ziek zijn", zegt de ondernemersorganisatie. Die eist dat als dit idee ooit werkelijkheid wordt het gewaarborgd loon waar de werknemer recht op heeft tijdens ziekte wordt afgeschaft. Ze vindt het voorstel bovendien zeer eenzijdig. "Het houdt geen rekening met de dagelijkse realiteit dat werkgevers nu al zwaar gebukt gaan onder het absenteïsme van hun werknemers. Zeker bij kleine bedrijven is dat niet gemakkelijk om op te vangen."

Meest gelezen