Groen: "Tommelein moet Turteltaks meteen intrekken"

De oppositiepartijen reageren tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof om de zogenoemde Turteltaks te vernietigen. Tommelein moet de taks meteen intrekken, meent Groen. De SP.A wil dat er werk gemaakt wordt van een rechtvaardige financiering.

"Onrechtvaardig, onduurzaam en nu ook ongrondwettelijk. Dit is een overwinning van de consument. De Turteltaks is een dubbele belasting, zegt het Grondwettelijk Hof. Dit is dus de bevestiging dat die fundamenteel oneerlijk is", reageert fractieleider Björn Rzoska (Groen).

"Minister Tommelein (Open VLD) moet deze onrechtvaardige factuur meteen intrekken. Groen dient een rechtvaardig alternatief in om de factuur betaalbaar te houden en investeringen in groene energie te garanderen."

"De uitspraak van het Grondwettelijk Hof is de logica zelve. De Vlaamse regering kan niet doen alsof haar neus bloedt. Groen diende een alternatief voorstel in om de factuur veel minder te doen stijgen én tegelijk veel meer groene stroom te produceren."

De Vlaamse regering had reeds 450 miljoen belastingen van de Turteltaks in de begroting ingeschreven. Rzoska: "De uitspraak zet ook de Vlaamse begroting op losse schroeven. Zeker nu Langerlo en Bee Gent niet doorgaan moet er een nieuw voorstel op tafel komen. Groen denkt daarbij aan het afromen van de superwinsten van de grote zonneparken."

SP.A: "Werk maken van rechtvaardige financiering"

De SP.A reageert tevreden op de vernietiging van de Turteltaks door het Grondwettelijk Hof. "De SP.A heeft van in het begin gezegd dat de Turteltaks oneerlijk, onnodig en onwettig is. Het is dan ook niet meer dan normaal dat het Grondwettelijk Hof de energieheffing vernietigt", zeggen Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke en parlementslid Rob Beenders.

De socialisten roepen huidig energieminister Bart Tommelein (Open VLD) nu op om werk te maken van een "rechtvaardige financiering". Volgens de SP.A'ers hebben Vlaamse gezinnen twee jaar lang een "onwettige belasting" betaald. De schuld leggen ze bij de huidige regering-Bourgeois. De Raad van State had immers eerder in een advies al aangegeven dat de Turteltaks onwettig was.

"De regering had zichzelf heel wat onheil kunnen besparen door op dat moment de Turteltaks te begraven en een eerlijke en betaalbare energiefactuur uit te werken", menen Vandenbroucke en Beenders. "Maar in haar belastingsdrift deed ze niet eens moeite om iets anders te bedenken dan een zoveelste factuur naar de Vlamingen te sturen. Dat is wanbeleid."

Beenders en Vandenbroucke roepen minister Tommelein nu op om "werk te maken van een rechtvaardige financiering van de omslag naar meer hernieuwbare energie, waarbij de kost veel eerlijker gespreid wordt over gebruikersgroepen en niet langer eenzijdig bij de gezinnen wordt gelegd".

In het hele debat rond de Turteltaks kreeg ook SP.A de voorbije jaren trouwens stevige kritiek. Er waren zelfs vruchteloze pogingen om de heffing om te dopen tot 'Freya-factuur', naar oud-minister Freya Van den Bossche. Volgens critici heeft zij immers als energieminister de factuur van de groenestroomcertificaten te hoog laten oplopen.

PVDA: "Grote overwinning"

PVDA reageert triomfantelijk.De oppositiepartij was zelf juridisch ten strijde getrokken tegen de energieheffing en spreekt nu van een grote overwinning. PVDA betreurt wel dat de heffingen van de voorbije twee jaar niet worden terugbetaald.

"Het Turteltaksproces bewijst dat actie loont. Echte kracht komt van onderuit", reageren PVDA'ers Peter Mertens en Tom De Meester, die spreken van een zware nederlaag voor de Vlaamse regering. "De woede over de Turteltaks zit zeer diep, bijna 20.000 mensen steunden het Turteltaksproces. Vandaag krijgen we gelijk."

De PVDA'ers noemen het wel "onbegrijpelijk" dat het Grondwettelijk Hof de Turteltaks niet retroactief terugdraait. "Consumenten kunnen de Turteltaks die sinds maart 2016 betaald werd dus niet terugvorderen. Dat is totaal inconsequent. Het Hof moet ons juridisch over de hele lijn gelijk geven, maar plooit hier duidelijk voor het politieke establishment."

Niettemin viert PVDA vandaag feest. "Het is de PVDA die de term 'Turteltaks' lanceerde, die minister Annemie Turtelboom uiteindelijk de kop kostte, maar wij hebben altijd gezegd: het ontslag van minister Turtelboom volstaat niet, ook de Turteltaks zélf moet verdwijnen. En kijk: wat velen onmogelijk achtten, is vandaag realiteit."

Vlaams Belang: "Onmiskenbaar blamage voor de Vlaamse regering"

De vernietiging van de Turteltaks is "onmiskenbaar een blamage voor de Vlaamse regering". Dat zegt Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Stefaan Sintobin. De partij vraagt de regering nu "geen nieuwe wegen te zoeken om de rekening van de door de politiek veroorzaakte schuldenput alsnog op de burgers af te wentelen".

Vlaams Belang is "verheugd" over de beslissing van het Grondwettelijk Hof, maar de partij stelt zich tegelijkertijd wel vragen bij het feit dat de energieheffing voor 2016 en 2017 behouden blijft. "De consumenten betaalden voor 2016 en 2017 een ongrondwettelijke taks. Toch krijgen zij hun geld niet terug om rechtsonzekerheid en administratieve en juridische moeilijkheden te vermijden", hekelt Sintobin.

"Uiteraard moet de historische schuldenput worden weggewerkt, maar dit mag niet gebeuren via belastingverhogingen voor de brave consument", zegt Sintobin. De Turteltaks werd destijds in het leven geroepen om de historische schuldenberg van groenestroomcertificaten weg te werken. Concreet vraagt Vlaams Belang dat multinationals die "megawinsten realiseren via de groenestroomcertificaten" voor de kosten opdraaien. De overheid moet voor de partij ook "geld zoeken binnen de eigen middelen".

Meest gelezen