Kasteelmoordproces opnieuw stilgelegd na discussie over "afluisterartikel"

Het Kasteelmoordproces is opnieuw stilgelegd. Ditmaal draait de discussie rond een artikel dat maandag in de krant Het Laatste Nieuws verscheen, waarin gesteld wordt dat beklaagde Evert d.C., die als tussenpersoon beschouwd wordt, maandenlang afgeluisterd is in de gevangenis. "Ik ga niet aanvaarden dat er echt gesprekken zijn afgeluisterd en dat we ze niet krijgen", gaat zijn advocaat in de aanval.
Nicolas Maeterlinck

Vandaag zou de psycholoog die Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht begeleidde vóór de feiten en hoofdbeklaagde André Gyselbrecht ná de feiten, zijn verhaal verderzetten. Vorige donderdag was de zitting stilgelegd nadat de psycholoog verklaard had voor de zitting overlegd te hebben met de verdediging van Gyselbrecht over het verbreken van zijn beroepsgeheim. Het gevolg? De stafhouder moest tussenbeide komen, wat meteen het einde van de vragenronde betekende.

Discussie rond "afluisterartikel" Het Laatste Nieuws

Maar nog voor de getuige zijn getuigenis kon hervatten, laaiden de discussies in de rechtbank opnieuw hoog op. Ditmaal draaide de discussie rond een artikel uit Het Laatste Nieuws. In het artikel wordt gesteld dat Evert d.C. aan een medegevangene verteld zou hebben dat het lichaam van Stijn Saelens eigenlijk in een Nederlands crematorium moest verdwijnen. De informatie zou volgens HLN afkomstig zijn uit afgeluisterde gesprekken in de gevangenis van Ieper. "Ik kan het alleen maar interpreteren als een directe afluistering, niet over een telefoontap. Ook het woord informant komt daarin voor. Ik heb daar vragen bij", ging Thomas Gillis, advocaat van Evert d.C. in de tegenaanval.

Het Openbaar Ministerie verdedigde zich meteen door volmondig te ontkennen dat er onderzoeksgegevens niet aan het strafdossier gevoegd zijn. Ook van onbekende afluistermaatregelen was volgens de aanklager geen sprake. Op de vraag om de journalist van HLN op te roepen als getuige, wierp het Openbaar Ministerie op dat het een taak had om bronnen en informanten te beschermen. 

Met dat antwoord konden de advocaten echter allesbehalve leven. "Ik ga niet aanvaarden dat er echt gesprekken zijn afgeluisterd en dat we ze niet krijgen. Voor hetzelfde geld is die brief door een lunatic geschreven, maar we weten het niet", zei meester Gillis. Ook de advocaten van de burgerlijke partijen mengden zich in de discussie. "Qua bewijslast voor de derde beklaagde is dat natuurlijk wel belangrijk. Ofwel is het waar, ofwel niet. Volgens mij kan het niet moeilijk zijn om te weten te komen over wie het gaat."

Psycholoog: "Plan van Saelens was typisch voorbeeld van een psychotische waan"

De psycholoog kon na het debat wel opnieuw het woord nemen - afspraak was: eerst de getuigenis, dan een schorsing om de "afluisterzaak" te bespreken. Volgens de psycholoog was het plan van Stijn Saelens dat alle wereldproblemen zou oplossen "een typisch voorbeeld van een psychotische waan". Hij vond Saelens dan ook een gevaar voor zijn kinderen. 

Na de feiten begon hij ook hoofdbeklaagde André Gyselbrecht te begeleiden. Maanden geleden bekende die laatste al aan zijn psycholoog dat hij wel degelijk de expliciete opdracht gaf om zijn schoonzoon uit de weg te ruimen. De late betekenis had volgens de getuige te maken met het narcistische kantje van Gyselbrecht. "Hij was zeer beschaamd dat hij de mensen die hem geloofd en gesteund hadden eigenlijk bedrogen had." Ook benadrukte hij dat hij Gyselbrecht geen gevaar vindt. "Ik blijf bij mijn stelling dat die samenloop van omstandigheden zich vandaag niet meer herhalen. Als hij ooit nog in dergelijke situatie verzeild geraakt, zou hij mij of iemand anders wel in vertrouwen nemen."

De zaak wordt opnieuw uitgesteld

Na de getuigenis van de psycholoog, heeft het Openbaar Ministerie meteen om uitstel gevraagd in de discussie rond het artikel van Het Laatste Nieuws. Er is beslist dat de zitting pas maandag weer verdergaat. Het Openbaar Ministerie zal tegen dan een standpunt innemen over de zaak. Wellicht zal daarna nog een bijkomende zitting moeten georganiseerd worden. De verdediging van Evert de Clercq is immers van plan om de journalist van Het Laatste Nieuws en mogelijk ook de medegedetineerde zelf te dagvaarden.

Meest gelezen