"Broccoli, bloemkool en spinazie hebben sterk te lijden onder droogte en hitte"

Het is gisteren sterk afgekoeld en hier en daar heeft het in het land een beetje geregend. Maar die paar druppels zullen de land- en tuinbouw niet meteen redden. De Boerenbond vraagt dat de Vlaamse regering de droogte erkent als ramp. In deze periode hebben vooral broccoli, bloemkool en spinazie erg te lijden.

De droogte die al een maand aanhoudt in combinatie met extreme temperaturen is geen zegen voor land- en tuinbouw. Het is wachten op een paar dagen "malse regen", zoals weerman Frank Deboosere het noemt. Die komen er misschien volgende dinsdag en woensdag aan, maar daarmee is de achterstand die bepaalde gewassen hebben opgelopen nog niet ingehaald.

"In West-Vlaanderen vielen er gisteren een paar druppels, te weinig om het stof te blussen", zegt Rudi Vandewiele van telersvereniging TACO in "De ochtend" op Radio 1. "Er zijn gewassen die daartegen bestand zijn, maar broccoli, spinazie en bloemkool hebben erg te lijden." Vandewiele raadt boeren aan om zoveel mogelijk te oogsten, zeker bij bloemkolen. "Bij spinazie is het "ja" of "nee" geweest. Dat verhaal is afgelopen", klinkt het. Bloemkolen worden gepland in april. 95% van dat gewas heeft 30 à 40 liter water per week nodig om te overleven en moet het liefst groeien bij normale temperaturen.

Vandewiele heeft het ook over de watertekorten: "Er is veel beregend geweest met als gevolg watertekorten. Telers zijn niet altijd voorzien op eigen water. Dat kost geld en je hebt een vergunning nodig, en hoe groot moet die waterput zijn in de huidige weersomstandigheden? Je bent aangewezen op toevoer van beken of kanalen. Niemand had die droogte kunnen voorspellen."

Naar een private weersverzekering in de toekomst?

De Boerenbond vraagt alvast aan de Vlaamse regering de droogte te erkennen als ramp voor de landbouw. Daarnaast vraagt de organsiatie aan minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) om de land- en tuinbouw beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden.

"Ik denk aan het nog meer inzetten op efficiënt watergebruik, daar zijn sprongen voorwaarts te maken. En een beter beheer van de watervoorraden waaruit onze landbouwbedrijven kunnen putten. Het opzetten van een betaalbare private weersverzekering voor bepaalde risicovolle teelten", legt Sonja De Becker van de Boerenbond uit. Minister Schauvliege besliste gisteren al een watercoördinator aan te stellen om te helpen zoeken naar alternatieve waterbronnen.

Meest gelezen