Naast loon ook een uitkering? Voor burgemeesters en schepenen is het mogelijk

Een werkloosheidsuitkering krijgen naast een loon? Het lijkt onmogelijk, maar niet voor sommige burgemeesters en schepenen van kleine gemeenten. De uitkering van de RVA die zij verliezen omdat ze een ander inkomen hebben, kan namelijk deels worden gecompenseerd via de gemeentekas. Hoeveel mensen zo'n vergoeding krijgen, is niet duidelijk.

Wanneer iemand zijn job verliest, heeft hij of zij - in de meeste gevallen - recht op een werkloosheidsuitkering. Eens die persoon in kwestie opnieuw werk heeft, stopt de uitbetaling daarvan. Dat geldt ook voor mensen die werkloos zijn (of worden) op het moment dat ze burgemeester of schepen worden. Ook zij verliezen hun uitkering van de RVA, vanaf het moment dat ze een andere inkomen hebben. Lees: vanaf het moment dat ze een vergoeding voor hun burgemeester- of schepenambt krijgen.

Gemeentekas

Alleen kunnen sommige burgemeesters of schepenen die uitkering via een omweg toch houden. Mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid in een kleine gemeente - minder dan 35.000 inwoners - kunnen het gedeelte dat ze verliezen door burgemeester of schepen te worden, terugvorderen via de gemeentekas. 

"Onaanvaardbare praktijken", vindt de burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Lijst Dedecker). Hij kwam met het verhaal naar buiten. "Een werkloosheidsvergoeding dient om de periode te overbruggen waarin mensen geen job hebben als ze ontslagen worden. Wie dit wil goedpraten, hoort niet thuis in de politiek."

Ander statuut

"Burgemeesters en schepenen hebben een ander statuut dan gewone werknemers", legt Wim Dries van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten uit. "Door een mandaat op te nemen, verliezen zij een deel van de sociale uitkeringen. Het deel dat ze verliezen, kunnen ze inderdaad compenseren." Daarbij gaat het niet enkel om werkloosheidsuitkeringen, maar ook om invaliditeitsuitkeringen of studiebeurzen.

"Enkel burgemeesters en schepenen van gemeenten die kleiner zijn dan 35.000 inwoners hebben hier recht op", zegt Dries nog. Dat komt vooral omdat zij - in vergelijking met collega's van grotere steden en gemeenten - een lager loon krijgen.

Klein loon

Hoeveel mensen zo'n uitkering krijgen naast hun loon, is niet duidelijk. "We gaan ervan uit dat het om uitzonderingen gaat", zegt Dries, die er meteen aan toevoegt dat het perfect wettelijk is. De mogelijkheid is namelijk opgenomen in het gemeentedecreet van de Vlaamse regering. 

Volgens Het Nieuwsblad combineren onder anderen OCMW-voorzitter van Haaltert Gina Verbestel, burgemeester van Retie Patrick Geuens en schepen in Retie Koen Claessens de twee vergoedingen. Geuens wilde niet reageren, Claessens doet dat wel.

"Het gaat niet om een bijkomende werkloosheidsvergoeding. De vergoeding brengt mijn loon maar op het gemiddelde van wat een Belg verdient", zegt hij aan VRT Nieuws. "Als kleine gemeente start je als schepen met een klein loon. Er zijn ook minder schepenen en dus is er meer werk. Met deze compensatie is mijn loon nog steeds lager dan dat van een schepen uit een gemeente met 22.000 inwoners. Ik heb niet het gevoel dat dit onterecht is voor het werk dat ik doe."

Of deze maatregel in allerijl moet verdwijnen, daar wil de VVSG zich niet over uitspreken. "Uiteraard kan je je hier vragen bij stellen", zegt Dries. "Het lijkt goed dat we dat ook eens doen. Maar voor ons is het belangrijk dat het debat breder wordt gevoerd, namelijk over het totale statuut van lokale mandatarissen. Hoe stel je de vergoedingen samen op een correcte manier? Ik denk dat dat noodzakelijk is om in de toekomst mensen nog mandaten te laten uitvoeren."

Meest gelezen