Onvergund wapen in huis? Dan krijgt u nog één kans

Mensen die een wapen in hun bezit hebben zonder vergunning, krijgen vanaf begin volgend jaar de kans om zich in regel te stellen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens gezegd bij het in ontvangst nemen van het onderzoek "De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld" van het Vlaams Vredesinstituut.

De amnestieperiode zal van begin 2018 tot eind 2019 lopen. Geens wil zo een beter zicht krijgen op de onvergunde wapens die nog in omloop zijn in ons land. "De burger krijgt een laatste kans om zijn wapen aan te geven en er alsnog een vergunning voor te vragen", zegt de minister.

De onderzoekers geven in hun rapport aan dat het wapenbeleid in ons land erg incidentgedreven is. Zo kwam er in allerijl een nieuwe Wapenwet in 2006 na de dramatische schietpartij van Hans Van Temsche in Antwerpen. Ook de recente terreuraanslagen in Parijs en Brussel leidden tot verhoogde politieke aandacht voor het thema wapenbezit en wapentrafiek.

Specifiek in het Nationale Veiligheidsplan 2016 - 2019 wordt de vraag gesteld naar een beter in beeld brengen van de illegale vuurwapenmarkt. Een aanzet daartoe is een proefproject voor een betere registratie van overtuigingsstukken, inclusief inbeslaggenomen wapens.

Meest gelezen