Ruim 30 procent dienstenchequebedrijven kleurt buiten de lijntjes

De Vlaamse inspectiediensten hebben vorig jaar 325 inspecties uitgevoerd in de dienstenchequesector en heeft daarbij 129 inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Afdeling Toezicht en Handhaving - de Vlaamse sociale inspectie zeg maar - die het persagentschap Belga kon inkijken.

De Afdeling Toezicht en Handhaving van de Vlaamse overheid controleert onder meer of dienstenchequebedrijven zich aan de regels houden, of uitzendkantoren de opgelegde voorwaarden respecteren, of buitenlandse werknemers de juiste arbeidskaarten hebben en of er sprake is van discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

In totaal hebben de Vlaamse inspectiediensten vorig jaar 2.219 inspecties uitgevoerd. Daarbij heeft ze 572 processen-verbaal opgesteld, een recordaantal.

In de dienstenchequesector werden 325 inspecties uitgevoerd. In 129 gevallen werden inbreuken vastgesteld: bijvoorbeeld gebruik van dienstencheques voor "verboden" activiteiten zoals verzorging of schoonmaken van niet-private ruimten. Het totaal aantal inbreuken lag zelfs op 365, wat betekent dat er gemiddeld drie inbreuken per dossier waren. Bij 42 inspecties werd voorgesteld om de onterecht verkregen subsidies terug te vorderen.

Meest gelezen