"Ik denk dat er vannacht iemand op de bank zal moeten slapen"

Echte supporters van welke sportdiscipline dan ook zullen de reactie van deze baseballfan zonder enige twijfel begrijpen en zelfs goedpraten, toch waren de reacties op nieuwsmedia afgelopen weekend niet altijd even positief op het vangen van deze verkeerd geslagen bal, recht in het publiek. De supporter van de New York Mets had immers een baby in de armen, maar dat weerhield hem niet om voluit voor de honkbalbal te gaan. En dus reageerde men op sociale media onder meer met: "Die slaapt vannacht op de bank!"

De plotse bewegingen deden de baby danig schrikken, waardoor die het op een krijsen zette. Bovendien leek het niet veel te schelen of de baby was uit de arm van de man gevallen. Dit tot groot ongenoegen van de vrouw, wellicht zijn vriendin of echtgenote, die het schouwspel met lede ogen moest aanzien. Ze aarzelde niet om de baby onmiddellijk tot zich te nemen, terwijl de man haar nog probeerde te sussen met de eigenhandig gevangen trofee.

"Dit is toch dat risico niet waard", aldus nieuwswebsite The Washington Post, "Maar gelukkig loopt het goed af voor de baby. En de relatie tussen de 2 volwassenen? Die zal even wankel zijn als de resultaten van zijn ploeg." New York Post raadde de vrouw aan om haar baby niet langer aan deze man te geven tijdens een baseballwedstrijd, iets waarop ook commentator Gary Cohen zinspeelde: "Je bent niet langer gekwalificeerd om de baby in je armen te houden."

Op sociale media volgden dan weer reacties als:

Meest gelezen