Denk op tijd aan uw belastingaangifte: de deadline nadert

De zomervakantie ligt in het verschiet, en dat betekent ook dat de deadline voor de klassieke belastingaangifte op papier bijna is aangebroken. Wie zijn aangifte elektronisch doet via Tax-on-Web heeft nog ruim twee weken de tijd, maar zij die zweren bij de klassieke bruine envelop, moeten die aangifte eind deze week al klaar hebben.
BELGA/WAEM

De dubbele deadline blijft ook dit jaar behouden: papieren aangiftes voor inkomstenjaar 2016 moeten ten laatste op donderdag 29 juni worden binnengebracht. Dat geldt zowel voor aangiftes die op papier worden ingevuld, als correcties op de vooringevulde papieren formulieren.

De belastingambtenaren blijven tot die deadline tot uw dienst voor toelichting en hulp bij het invullen van de aangifte. De FOD Financiën vraagt om voor de papieren aangifte enkel een blauwe of zwarte balpen te gebruiken, de cijfers netjes binnen de voorziene vakjes in te vullen en enkel hoofdletters te gebruiken. Bijkomende tip: eerst een kladversie maken, voor u de definitieve versie invult.

Elektronisch

Wie zijn aangifte via Tax-on-Web doet, kan daar inloggen tot en met donderdag 13 juli. Voor heel wat Belgen zijn er ook daar vooringevulde gegevens van de FOD Financiën voorhanden. Die kunnen eveneens tot en met 13 juli nog worden aangepast. Om in te loggen voor een elektronische aangifte heeft u ofwel een e-ID en kaartlezer nodig, ofwel een token met inlogcodes dat u vooraf moet aanvragen.

De aangifte via Tax-on-Web is dit jaar vereenvoudigd. De verschillende vakken in de verschillende categorieën worden niet langer op afzonderlijke webpagina's weergegeven, waardoor u moet scrollen. De ingevulde vakken staan nu op één scherm.

Voor wie een boekhouder onder de arm neemt, is de deadline nog niet meteen in zicht. Deze Belgen hebben tot en met donderdag 26 oktober de tijd om hun aangifte voor inkomstenjaar 2016 in te dienen.