MR geen voorstander van het door Ecolo gevraagde cumulverbod

De MR is geen voorstander van het totale cumulverbod dat Ecolo op tafel legt, dat zegt MR-voorzitter Olivier Chastel. Het cumulverbod is één van de maatregelen waarmee Ecolo te politiek wil "saneren". Die sanering is een voorwaarde voor de Franstalige groenen om over nieuwe regeringen in Wallonië en Brussel te willen praten.

Zo willen de Franstalige liberalen alleen burgemeester van steden met meer dan 50.000 inwoners verbieden ook nog parlementslid te zijn. In Wallonië zijn er maar 9 steden met zoveel inwoners. Ook wil MR niet dat privé-inkomsten meetellen bij het inkomensplafond van 150 procent voor parlementsleden. De MR wil wel snoeien in structuren en mandaten en maatregelen nemen om belangenconflicten te vermijden.

Ecolo blijft bij hun eis

De Franstalige groenen willen pas in de Waalse en Brusselse regering stappen als de coalitiepartners instemmen met hun decumulvoorstellen. Woensdag ziet Ecolo de voorzitters van PS en Défi om te praten over decumul.