Opsteker voor Trump: Hooggerechtshof herstelt groot deel van inreisverbod

In de Verenigde Staten heeft het Hooggerechtshof dan toch groen licht gegeven voor een groot deel van het inreisverbod dat president Donald Trump eerder per decreet had uitgevaardigd. Het is geen definitieve uitspraak, maar het is wel een eerste juridische overwinning voor Trump. Eerder hadden federale rechters dat inreisverbod opgeschort.

Eén van de eerste presidentiële decreten die Trump begin dit jaar uitvaardigde, was het erg controversiële inreisverbod voor mensen uit zes moslimlanden en voor vluchtelingen. Daarmee maakte Trump een verkiezingsbelofte waar om immigratie -zeker die uit moslimlanden- aan banden te leggen.

Die maatregel ging toen onmiddellijk in en leidde tot heel wat chaos op luchthavens overal ter wereld. In de VS lokte die ook heel wat protest uit en enkele dagen later werd het inreisverbod opgeschort door een federale rechter. Ook een nieuwe versie van het inreisverbod stuitte op een rechterlijk veto.

In een tussentijds oordeel heeft het Hooggerechtshof nu een groot deel van dat inreisverbod toch toegelaten. Zo kan vluchtelingen voor 120 dagen de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd worden.

Dat geldt voor 90 dagen ook voor die andere categorie, namelijk mensen uit zes overwegend moslimlanden. Enkel mensen uit die landen die "een relatie hebben met een persoon of een entiteit in de VS" kunnen nog wel Amerika binnenkomen. Concreet slaat dat op mensen uit die zes landen die familiebanden hebben met iemand die wettelijk in de VS verblijft of die werken voor Amerikaanse bedrijven of instellingen. 

Het gaat niet om een definitieve uitspraak ten gronde. In oktober zal het Hooggerechtshof zich opnieuw over de kwestie buigen. 

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Twee luiken aan het inreisverbod

Dat inreisverbod slaat op twee soorten mensen:

  • vluchtelingen in het algemeen voor periode van 120 dagen
  • mensen uit Iran, Syrië, Libië, Jemen, Somalië, Soedan voor 90 dagen (aanvankelijk was daar Irak bij, maar dat werd geschrapt)

Juridisch succes voor president Trump

Hoe dan ook is de tijdelijke beslissing van het Hooggerechtshof een eerste juridische overwinning voor president Donald Trump. Die zat duidelijk erg verveeld met de opschorting van zijn inreisverbod door federale rechters. Hij had toen overigens fel uitgehaald naar de rechters die volgens hem de veiligheid van de Amerikaanse burgers in het gedrang brachten.

Toch is het principe van de scheiding der machten erg belangrijk in de Verenigde Staten, die een erg legalistische traditie hebben. De uitspraak van vandaag kan de spanning tussen de uitvoerende en de juridische macht in Washington dan ook wat bekoelen.

President Trump heeft evenwel ook een beetje de hand gehad in de beslissing van het Hooggerechtshof. Enkele maanden geleden kon hij de conservatief Neil Gorsuch benoemen voor een vacature in het negen leden tellende Hooggerechtshof en op die manier hebben de conservatieve rechters daar opnieuw de overhand.

President Trump heeft via zijn woordvoerder al gereageerd op de beslissing van het Hooggerechtshof. Hij spreekt over "een duidelijke overwinning voor de nationale veiligheid" en beschouwt het inreisverbod als een "belangrijk middel om de Verenigde Staten te beschermen".

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions spreekt dan weer over een "belangrijke stap richting het herstellen van de scheiding der machten tussen de verschillende overheidstakken". 

Het Department of Homeland Security, het ministerie van binnenlandse veiligheid in de VS, heeft via de website verduidelijkt hoe het de beslissing van het Hooggerechtshof zal implementeren: zij zullen dit doen op een "professionele manier, met duidelijke inlichtingen voor potentieel getroffen reizigers en in coördinatie met partners in de reisindustrie".

Een functionaris uit Jemen, een van de landen betrokken bij het inreisverbod, gelooft niet dat het verbod terrorisme zal bestrijden. Hij betreurt de beslissing ten zeerste, onder meer omdat "Jemen een actieve partner is van de Verenigde Staten in de strijd tegen terrorisme."

Björn Soenens: "Trump zet een neus naar die lagere rechters"