Puntensysteem moet deeltijds pensioen mogelijk maken

Als het van pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) afhangt, zullen we in de toekomst ook deeltijds op pensioen kunnen. Dat staat in de orientatienota van de minister die vanmorgen is voorgelegd aan de sociale partners. Daarin stelt de minister voor om in de toekomst het pensioen met punten in te voeren. Dat moet de rechten weerspiegelen die je hebt opgebouwd gedurende je beroepsloopbaan.
imago stock&people

In Duitsland en Zweden bestaat het al: een pensioen met punten. Daarin wordt je beroepsloopbaan uitgedrukt in punten. Alle periodes die je werkt leveren je punten op. In principe krijg je 1 punt per gewerkt jaar en moet je 45 punten verzamelen, dus 45 jaar werken. Maar heb je een zwaar beroep dan krijg je per gewerkt jaar meer punten. Word je ziek of heb je een arbeidsongeval of ga je op zwangerschapsverlof: die periodes tellen ook mee als gewerkt. Alleen als je langere tijd werkloos bent, krijg je minder punten.

Wie een bepaald aantal punten heeft verzameld, mag op pensioen, maar moet dat niet. Het nieuwe systeem laat toe om vroeger te stoppen met werken, maar dan krijg je wel minder pensioen. Als je langer doorwerkt, krijg je meer. Een pensioenrekening moet je op elk moment toelaten om te zien hoeveel punten je al hebt verzameld.

Nieuw is ook deeltijds op pensioen gaan. Dan werk je bijvoorbeeld nog 3 dagen per week en 2 dagen ben je op pensioen. Op die manier wil de minister de overgang tussen werken en pensioen minder bruusk maken. En voor die dagen dat je nog werkt, verdien je loon en bouw je extra punten op.

Meest gelezen