Spaarzaam watergebruik blijft noodzakelijk in West-Vlaanderen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé blijft erop aandringen om spaarzaam te blijven omgaan met water. Dat zegt hij vandaag na nieuw overleg met de waterbeheerders.
Nicolas Maeterlinck

Afgelopen weekend viel er in West-Vlaanderen her en der een lichte bui, maar dat was maar een druppel op een hete plaat.

"Het waterpeil in de waterlopen blijft uitzonderlijk laag. De regenval die de komende dagen verwacht wordt, zal niet voldoende zijn om de minimumpeilen in de waterlopen te herstellen. De beperkende maatregelen blijven van kracht", aldus de gouverneur.

Geen verbetering merkbaar

Heel wat peilen zijn sinds het verbod om water uit de waterlopen te tappen, verder gedaald. Er geldt dus nog steeds een oppompverbod in de polders, en op de onbevaarbare waterlopen van het IJzer- en Leiebekken. Het blijft ook verboden om water op te pompen of te gebruiken voor het besproeien van bijvoorbeeld sportvelden.

Er komen voorlopig geen verdere beperkende maatregelen. Het advies blijft om drinkwater zo spaarzaam mogelijk te gebruiken. De situatie wordt nauw opgevolgd.