Waarom kost een kat uit een boom halen niet overal evenveel?

Of de brandweer laten langskomen om een wespennest te verdelgen u veel geld zal kosten of niet, hangt af van waar u woont. Ook bij andere niet-dringende interventies zitten grote prijsverschillen. Zo kost een kat uit een boom halen in pakweg Sint-Niklaas 200 euro en terwijl dat in Herentals gratis is. Wat verklaart die verschillen bij niet-dringende interventies en hoeveel kosten die in uw gemeente?
This content is subject to copyright.

Sinds enkele jaren zijn er in navolging van de politiezones ook hulpverleningszones opgericht. Verschillende steden en gemeenten werken sindsdien samen binnen een zone voor de hulpverlening. Hoewel voor sommige taken van de brandweer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd, hebben afzonderlijke zones veel vrijheid om zelf de kostprijs van bepaalde niet-dringende diensten te bepalen.

Iedere zone bestaat uit een zoneraad die bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone. Zij bepalen hoeveel het kost om een wespennest te verdelgen of een kat uit een boom te halen. En die prijsverschillen zijn niet miniem. Enkele voorbeelden:

  • Bent u uw sleutel vergeten en belt u daarvoor de brandweer? In Gent kost u dat 345 euro, in Genk 25 euro.
  • Gaat uw brandalarm per ongeluk af en rukt de brandweer hierdoor uit? In Poperinge is dat de eerste keer gratis, in Neerpelt kost u dat –ook de eerste keer al- 200 euro.
  • Een wespennest verdelgen is gratis in Kortrijk, maar kost in het naburige Roeselare 40 euro per nest. In Vilvoorde kost u dat zelfs 62 euro.

Waarom de ene zone relatief veel geld vraagt voor een taak die elders goedkoper of zelfs gratis is, heeft in veel gevallen met bepaalde beleidskeuzes te maken. In sommige zones wil men bijvoorbeeld mensen ontmoedigen om voor een kat in een boom onmiddellijk de brandweer te bellen, dus wordt dat ook doorgerekend. In andere zones gebeurt dat dan weer niet.

De hulpverleningszone Westhoek blijkt een van de goedkoopste te zijn. "Toen de zones enkele jaren geleden zijn opgericht, hebben we de grootste gemene deler genomen van de tarieven die vroeger golden in de afzonderlijke gemeenten", zegt Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide en voorzitter van de zoneraad van hulpverleningszone Westhoek. "We wilden de kosten zo laag mogelijk houden, omdat we willen voorkomen dat de bevolking moet opdraaien voor de meerkost van de zones."

Zone Centrum, die onder meer bestaat uit Gent, is iets duurder dan zone Westhoek. "Onze prijzen zijn gebaseerd op de effectieve loon- en materiaalkost", klinkt het. "Forfaitair berekend komen we op die tarieven uit." Voor bepaalde niet-dringende interventies wordt wel een uitzondering gemaakt, zo is het verdelgen van een wespennest voor de zone duurder dan voor de burger.

Hoeveel kost het bij u?

Het is niet evident om alle prijzen te achterhalen. Bovendien gebruiken niet alle hulpverleningszones dezelfde benamingen voor dezelfde interventies. Weet u overigens in welke zone u precies woont? Hieronder vindt u een kort overzicht van de verschillende zones, welke gemeenten tot die zones behoren en enkele vaak voorkomende niet-dringende interventies en hun kostprijs. Geef hieronder uw gemeente op om meer informatie te krijgen.

In de app werkt bovenstaande kaart niet. Op de desktop en mobiele website werkt alles wel naar behoren.

De lijst is overigens niet volledig. Enkel de prijzen die de hulpverleningszones zelf aangeven in hun retributiereglement zijn opgenomen in dit overzicht. Als een prijs van een bepaalde interventie niet beschikbaar is, wil dat dus niet zeggen dat die kosteloos gebeurt. Voor sommige interventies worden in sommige hulpverleningszones uurprijzen aangerekend die sterk afhankelijk zijn van het aantal personeelsleden en het materiaal dat wordt ingezet.