We rijden niet sneller zonder verkeersbord "70km/u"

We rijden niet sneller nu de verkeersborden die een beperking van 70 kilometer per uur aangeven op gewestwegen en lokale wegen in Vlaanderen, sinds begin dit jaar weggehaald worden. Dat moet blijken uit een masterproef aan de Universiteit Hasselt.

Sinds 1 januari geldt op lokale wegen en gewestwegen in Vlaanderen buiten de bebouwde kom overal standaard een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wilde met die maatregel de verkeersveiligheid op de gewestwegen verhogen én snoeien in het aantal verkeersborden. Zowat 30.000 verkeersborden die een limiet van 70 km/u aangaven, kunnen immers worden weggehaald.

Vraag was of we ons ook aan die snelheidsbeperking van 70 km/u zouden houden als er geen borden meer staan die ons daaraan herinneren. Eerder onderzoek toonde al aan dat Vlamingen systematisch te snel rijden op 70 km/u-wegen. "In 2015 reeds zelfs 40 procent van de weggebruikers er te snel", aldus prof. dr. Tom Brijs, verbonden aan het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt.

Volgens de masterproef van Alexander Vissenaekens, student mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt, blijkt het al met al goed mee te vallen. Hij voerde snelheidsmetingen uit op 25 lokale wegen en 5 gewestwegen. Tijdens de eerste meting, vóór 1 januari 2017, stonden op alle meetlocaties nog verkeersborden met 70 km/u. Tijdens de tweede meting, afgelopen voorjaar, was dat nog maar op 8 locaties het geval.

Automobilisten lijken zich op korte termijn vlot te hebben aangepast aan de afwezigheid van die borden. "Hoewel we op de onderzochte locaties onderling aanzienlijke verschillen opmerkten, kunnen we besluiten dat de snelheid niet merkbaar verandert", klinkt het in een persbericht. "Het verwijderen van verkeersborden brengt de verkeersveiligheid niet in gevaar."

Minister Weyts is tevreden met de eerste resultaten. "Het verheugt me dat nu ook wetenschappelijk aangetoond wordt dat het weghalen van de verkeersborden niet leidt tot hogere snelheden."