"Gemeenteraad zonder Mayeur was anticlimax: veel vragen bleven onbeantwoord"

Een vergadering van bijna 8 uur die uitgedraaid is op een sisser omdat veel vragen onbeantwoord zijn gebleven: zo omschrijft Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche van oppositiepartij N-VA de Brusselse gemeenteraad van gisteren. "Mayeur heeft zich niet laten zien: hij neemt beter ontslag, al dan niet met wat hulp van zijn partij."

"De belangrijkste vraag die niet is opgehelderd: wat met Yvan Mayeur? Hij was zelf niet op de vergadering aanwezig. Dat hoeft niet te verbazen, want de voormalige burgemeester verstopt zich al een tijdje. En van mij mag dat zo blijven, want zijn geloofwaardigheid is gedaald naar nul", klinkt het fel in "De ochtend". "Het zou beter zijn dat Mayeur ontslag neemt, want hij heeft onze stad geen goed gedaan."

Mayeur is dan wel burgemeester af, maar hij is nog steeds gemeenteraadslid in Brussel. En een gemeenteraadslid kan niet zomaar ontslagen worden. "Zijn partij, de PS, kan wel druk op hem uitoefenen. Het lijkt me ondenkbaar dat iemand met zijn profiel nu nog de stad zou vertegenwoordigen in pakweg een intercommunale. Dat zou een blamage zijn. Gisteren is de vraag over Mayeurs toekomst twee keer gesteld, zonder antwoord."

"Opvolger Mayeur is meer van hetzelfde"

Voor de opvolger van Mayeur, Philippe Close, heeft Van den Driessche ook geen goed woord over. "Dat is van hetzelfde laken een broek. Close staat niet bepaald bekend om transparantie: denk maar aan het Stadiondossier. Dat hij geen externe audit wil op de rekeningen van de stad vind ik bijzonder veelzeggend", zegt hij. "De PS kiest opnieuw voor de oude politieke cultuur, terwijl iedereen had gehoopt op een wit konijn. De PS bewijst hiermee voor de zoveelste keer dat er bij die partij niets verandert."

"Persoons laten gaan, maar Vlaams schepenambt niet opgeven"

Het ontslag van Vlaams schepen Ans Persoons (SP.A) haalde de agenda van de gemeenteraad gisteren nipt niet, waardoor ze voorlopig zeker tot september ontslagnemend schepen blijft. "Op persoonlijk vlak wens ik dat niemand toe. Ans zit er wat door. Wat wil je: ze draagt de gevolgen van manoeuvres van haar partijtop."

Hoewel Van den Driessche in principe voor het ontslag van Persoons is, stemde hij gisteren toch tegen de agendering van dat ontslag. Daarvoor was een tweederdemeerderheid nodig, en die kwam er niet. "Hoe ontgoocheld we als N-VA ook zijn in de PS: de Vlamingen in Brussel mogen dat niet betalen met een schepenambt minder. Ik vind het ongehoord dat Open VLD dat wel pikt", zegt hij.

"Onze visie is dat er twee Vlaamse schepenen moeten zijn én blijven. Ik hoop dat het kan. En ik zie zelfs een functie voor de nieuwe Vlaamse schepen: Nederlands onderwijs en cultuur, bevoegdheden die nu bij twee Franstalige schepenen zitten. Ik hoop dat de zomer raad brengt over dat schepenambt", zegt hij. "Intussen worden de bevoegdheden van Persoons herverdeeld. Nu moet er een signaal komen van Open VLD."