burgemeester wil weten wie die nieuwe café-uitbater is

De lokale besturen moeten zelf de achtergrond kunnen checken van mensen die in hun gemeente bijvoorbeeld een café of restaurant openen. Dat zegt de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Gemeenten, het bericht staat in De Morgen. En op basis van die informatie moeten de gemeenten een vergunning kunnen weigeren.

"Een restaurant dat vijf keer per jaar van eigenaar verandert, daar klopt iets niet", zegt burgemeester Wim Dries van Genk. Daar is misschien wel sprake van witwaspraktijken. De gemeenten zien veel zulke knipperlichten, signalen van georganiseerde criminaliteit. We kunnen die op lokaal niveau bestuurlijk aanpakken door een vergunning voor een nieuw restaurant te weigeren als de aanvrager een criminele achtergrond heeft.

moraliteitsonderzoek

"Burgemeesters moeten een 'moraliteitsonderzoek' kunnen uitvoeren naar personen die een zaak willen opstarten", zegt Koen Van Heddeghem van de VVSG."Dat betekent dat ze in het strafregister kunnen zien of iemand al veroordeeld is. Nu kan iemand die bekend is voor zware drugsfeiten toch een  jeugdcafé openen". "Justitie en politie beschikken over veel informatie", zegt burgemeester Dries, "ze hoeven die niet één op één te delen met ons, maar de diensten kunnen ons wel adviseren zodat we zelf kunnen beslissen of we een vergunning geven of niet."

In Nederland kan het al

De lokale besturen in Nederland mogen het al tien jaar. Daar worden kandidaat-starters zorgvuldig gescreend om te weten wat ze eventueel op hun kerfstok hebben. "In ons land zijn almaar meer steden en gemeenten vragende partij om vergunningen te kunnen weigeren als ze vermoeden dat die vergunning zal gebruikt worden voor criminele activiteiten", zegt Van Heddeghem.