Criminaliteit daalt voor vijfde jaar op rij

Voor het vijfde jaar op rij daalt de geregistreerde criminaliteit. Dat blijkt uit de nieuwe criminaliteitsstatistieken van de federale politie. De cijfers tonen het aantal opgestelde processen-verbaal in 2016. Enkele opvallende trends? Minder (woning)inbraken en diefstallen, meer cybercriminaliteit, meer terrorisme en meer mensensmokkel.

Vandaag stelt de federale politie de nieuwe criminaliteitsstatistieken voor. De nieuwe cijfers tonen het aantal misdrijven die in 2016 geregistreerd werden. Vorig jaar werden er 870.655 misdrijven geregistreerd, dat zijn er ruim 5 procent minder dan in 2015. Het totale criminaliteitscijfer daalt nu al voor het vijfde jaar op rij.

Minder inbraken en diefstallen

De meest opvallende daling is die van het aantal geregistreerde woninginbraken: 17 procent minder dan in 2015. Er werden ook bijna 14 procent minder inbraken in bedrijven geregistreerd.

Er is ook opnieuw een sterke daling van het aantal autodiefstallen, een daling die we al zien sinds 2000.  Ook gewapende diefstallen en zakkenrollerij neemt af met meer dan 10 procent ten opzichte van 2015.

Meer cybercrime, meer terrorisme en meer mensenhandel

Ondanks de algemeen dalende trend, zijn er toch een aantal misdrijven dat toeneemt. In 2016 werden er 10 procent meer gevallen van cybercrime geregistreerd dan in 2015. De politie wijst vooral op een sterke toename van bankkaartfraude.

Het verbaast natuurlijk niet dat er in 2016 een sterke stijging was van het aantal terrorismedossiers. Er werden 25,3 procent meer processen-verbaal opgesteld dan in 2015. Het aantal PV's over mensenhandel steeg ook, met bijna 45 procent.

Hoe verklaar je deze cijfers?

De algemene daling sinds 2011 zien we ook terug in andere landen. Het fenomeen wordt omschreven als "international crime drop". Eén van de mogelijke verklaringen is dat het door camera's, bewaking en preventie steeds moeilijker wordt om misdrijven te plegen.

Een andere verklaring kan zijn dat er steeds meer cybercriminaliteit is. Daar zijn de daders minder zichtbaar en gaan slachtoffers minder snel aangifte doen, volgens de politie omdat ze een bepaalde schaamte voelen om aangifte te doen en omdat de schade vaak heel klein lijkt.

Ten slotte sluit de politie ook niet uit dat mensen minder snel aangifte doen van misdrijven.  

Veiligheid blijft prioriteit

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toont zich tevreden over de dalende criminaliteitscijfers maar zegt tegelijkertijd dat er nog veel werk aan de winkel is. "In alle voorzichtigheid denk ik dat het beleid van deze regering een duidelijk effect heeft gehad op deze criminaliteitscijfers, " zegt Jambon.

"Aan het eind van deze legislatuur zal deze regering ongeveer 1 miljard geïnvesteerd hebben in veiligheid. We hebben meer politie en militairen de straat op kunnen sturen, we hebben meer intelligente camera's kunnen plaatsen en het inbraakfenomeen is prioritair aangepakt. In het algemeen hebben we de politie- en veiligheidsdiensten flink kunnen versterken", stelt Jambon.

Eén en ander betekent volgens de minister niet dat het werk afgelopen is, wel integendeel. "Grensoverschrijdende criminaliteit blijft een groot probleem, net zoals cybercrime", zegt Jambon.