"Uitdaging voor Brussel is niet taal, maar armoede en integratie"

Geert Van Istendael vindt het niet verstandig van de PS in Brussel om een Nederlandsonkundige waarnemend burgemeester aan te stellen, maar er zijn belangrijkere problemen die aangepakt moeten worden. In "De afspraak" merkt hij op dat de minachting van Franstaligen voor Nederlandstaligen uit het straatbeeld is weggeëbd. "De uitdaging voor Brussel is armoede, werkloosheid en integratie in een heel kluwen van vraagstukken die daarmee samenhangen", aldus Van Istendael.

Geert Van Istendael heeft in "De afspraak" gemeld dat hij de tijdelijke aanstelling van een niet-Nederlandstalige waarnemend burgemeester niet het grootste probleem van de stad Brussel in deze woelige tijden vindt.

"Dat mevrouw Faouzia Hariche van de PS geen woord Nederlands spreekt is een schande, maar je moet het relativeren. Het is maar voor twee maanden (tot de aanstelling van Philippe Close), maar daaruit blijkt dat de PS helemaal niets heeft begrepen van het hedendaagse Brussel", aldus Van Istenael.

"Ik loop voortdurend mensen van Noord-Afrikaanse afkomst tegen het lijf die niet die oude minachting voor het Nederlands hebben. Ze bekijken dat praktisch. Je hebt binnen de PS politici die heel heftig Franstalig zijn en die iedere Vlaming een verdachte fascist vinden. Freddy Thielemans was zo niet."

"Probleem is integratie, werkloosheid en armoede"

Geert Van Istendael stelt vast dat het Nederlands an sich niet meer onder druk staat in Brussel. "Er is een grote achteruitgang van de peilloze minachting die de Franstaligen hadden over ons. Brussel is een tweetalige stad en de hoofdstad van een drietalig land. In het dagelijkse leven is Brussel "allestalig"", zegt Van Istendael.

"Neem maar eens de metro en tel de talen die je hoort, je telt er steeds meer. De mensen in Brussel weten dat en proberen verschillende talen te leren. Met de middelen die ze hebben, probeert men verschillende talen te leren om te kunnen communiceren."

"Wat Brussel betreft, ik zal zeker het belang van het Nederlands niet onderschatten in tegendeel. Het Nederlands is mijn vaderland. Taal en talen in Brussel zijn niet meer het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is armoede, werkloosheid en integratie in een heel kluwen van vraagstukken die daarmee samenhangen. Dat is het hoofdprobleem", besluit Van Istendael.

Bekijk een fragment uit "De afspraak"