De voedselveiligheid verbetert in scholen, maar neemt af in gevangenissen en ziekenhuizen

Van de zowat 120.000 controles die het FAVV vorig jaar uitvoerde bij ruim 66.000 voedingsbedrijven, was 87,3 % gunstig. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, zo blijkt bij de voorstelling van het activiteitenverslag van het FAVV.

Vooral grootkeukens in scholen gaan erop vooruit, daar haalden 8 op de 10 keukens een goed resultaat. "Onze voorlichtingscel heeft in samenwerking met de scholen opleidingen rond voedselveiligheid opgezet en dat werpt vruchten af", zegt Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

Keukens gevangenissen en ziekenhuis scoren slecht

Minder goed scoren de keukens in de gevangenissen, waar slechts 38,5 procent in 2016 een goed resultaat haalde, al trekt het FAVV daar geen statistische conclusies omdat er slechts een klein aantal inspecties uitgevoerd werd.

De achteruitgang in de ziekenhuiskeukens was wel duidelijk. Daar scoorde vorig jaar 65,1 procent goed, waar dat een jaar eerder nog 72,6 procent was.

In de horeca gingen de pitazaken er vorig jaar nog verder op achteruit (-2,9 procent). Slechts 41,2 procent scoorde er goed. Achteruitgang was er ook bij de marktkramers, al scoren die met bijna 70 procent nog steeds behoorlijk goed.

Het FAVV benadrukt dat in de sectoren die het minder goed doen op het gebied van algemene hygiëne, er vaak nog andere problemen zijn, zoals producten waarvan de vervaldatum overschreden is.