Bart Maddens: "Belangenconflict is loos dreigement van Brusselse regering"

De Brusselse regering dreigt met een belangenconflict tegen de federale regering over de hervorming van de civiele bescherming. “Terwijl in beide regeringen CD&V en Open VLD zitten. Noem dit gerust een loos dreigement.” Dat zegt hoogleraar Bart Maddens, specialist communautaire politiek in “De wereld vandaag” op Radio 1.

In april heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aangekondigd dat er vier van de zes kazernes van de civiele bescherming dicht moeten, onder meer die van Liedekerke in Vlaams-Brabant. De Brusselse regering vreest dat de hoofdstad wel eens minder snel hulp zal krijgen. Voldoende reden om alvast te dreigen met een belangenconflict.

Houdt het steek om hiervoor een belangenconflict in te roepen, of is het een loze dreiging?

Los van het feit of het inhoudelijk steek houdt, is het vreemd dat het hier een beslissing betreft van de federale regering, met toch CD&V en Open VLD. Terwijl die twee partijen ook in de Brusselse regering zitten. Het zou bijzonder vreemd zijn dat de respectievelijke ministers van deze twee partijen hiermee zouden instemmen. Het lijkt dus normaal dat de federale partijen in de Brusselse regering een veto zullen stellen tegen dit mogelijk belangenconflict. Noem het dus gerust een loos dreigement. Hoe dan ook, zelfs als het tot een belangenconflict komt, dan kan dit enkel leiden tot een uitstel van 60 dagen. Wat in deze kwestie weinig oplossing biedt.

Bij de staatshervorming werd er gevreesd voor massaal veel belangconflicten? Komen die nog?

Er zijn relatief weinig belangenconflicten, ook in deze legislatuur. Er is er een geweest rond het Vlaams parlement en het Brussels parlement omtrent de fusie van Brusselse watermaatschappijen. Er zijn ook twee belangenconflicten van de Vlaamse regering rond de geluidsnormen. En nu dus deze dreiging.

Bij het begin van deze regering had ik zelf ook gedacht dat er een tsunami van belangenconflicten zou komen omwille van die asymmetrische samenstelling. Alle Franstalige regeringen bestaan uit partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de federale regering. Dat zorgt dus voor veel conflictstof. Ik vreesde dat Franstalige regeringen misbruik zouden maken van hun mogelijkheid om stokken in de wielen te steken bij de federale regering. We mogen stilaan stellen: dit is niet gebeurd. Stel zelfs dat de PS uit regeringen zou worden geduwd, en de MR haar slag thuis haalt, dan wordt de kans zelfs nog kleiner.

Moeten we daarom blij zijn? Of kan een belangenconflict ook haar waarde hebben?

Als je één keer zo’n belangenconflict inroept, dan kan dat perfect legitiem zijn. Een bepaalde overheid kan ervan overtuigd zijn dat haar belangen worden geschaad door die van een andere overheid. Op zich is dat niet dramatisch. Het wordt pas dramatisch van zodra je een opeenstapeling krijgt van belangenconflicten. De echte escalatie van belangenconflicten bij de BHV-kwestie was een heel slechte zaak. Die escalatie hebben we recent niet meer gezien, en dat heeft mij zelfs verrast.