Hoe verkeersveilig is uw straat? Ontdek het hier

Vanaf vandaag kunt u op een interactieve kaart nagaan hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in uw straat. Een soort Google Maps voor verkeersongevallen, schrijft Het Nieuwsblad. Die brengt alle verkeersongevallen tussen 2014 en de eerste helft 2016 in kaart. De politie wil mensen op die manier alerter maken voor de verkeersrisico's.

Hoeveel ongelukken zijn er tussen 2014 en de eerste helft van 2016 gebeurd in uw straat, in uw buurt? U zal het vanaf vandaag kunnen controleren op een interactieve kaart, een soort "Google Maps" voor verkeersongevallen. De gegevens van bijna 53.000 processen-verbaal zijn erin opgenomen, over ongelukken waarbij doden of gewonden gevallen zijn.

Het is de eerste keer dat die gegevens beschikbaar gemaakt worden. "We willen de veiligheid verhogen door de burger alerter te maken voor de risico's in zijn buurt", zegt woordvoerder Peter De Waele van de federale politie in Het Nieuwsblad.

Aan de kaart is drie jaar lang gewerkt door het Vlaamse overheidsagentschap Informatie Vlaanderen, samen met de politie en 13 andere Europese steden en gemeenten. Het project, onder de naam Open Transport Netwerk (OTN), maakt deel uit van een groter Europees onderzoek. Europa vraagt al langer om "big data" open te stellen voor het grote publiek. Voorlopig is de kaart enkel voor Vlaanderen beschikbaar.

Niet alleen voor het grote publiek kan de informatie nuttig zijn. De politie bijvoorbeeld weet zo beter waar nog meer inspanningen nodig zijn. Gemeentes en overheden kunnen zien op welke wegen ze de infrastructuur veiliger moeten maken.

Enkele opvallende dingen op de ongevallenkaart

Geert Mareels van Informatie Vlaanderen heeft enkele opvallende dingen gespot op de ongevallenkaart. "De Dampoort in Gent, je zou denken dat het daar gevaarlijk is aan de spuikom, de rotonde waar iedereen met wat schrik over rijdt. Maar het is gevaarlijker aan de andere kant van de spoorweg waar de Antwerpsesteenweg en de Braeckmanlaan samenkomen, daar moet men dringend eens de voorrangsregels onder de loep nemen", zegt hij.

"Je kan ook kijken op welke dagen of uren er meer ongevallen gebeuren: bijvoorbeeld in provincie Antwerpen, de Boomsesteenweg - tussen 9.30u en 16.00 op zaterdag gaan de mensen winkelen en dan gebeuren er ongelukken. Op andere momenten is de Boomsesteenweg een vrij rustige weg", viel hem ook op.

Meest gelezen