Massamoordenaar Breivik stapt nu naar Europa voor "onmenselijke behandeling" in Noorse gevangenis

De Noor Fjotolf Hansen, vroeger bekend als Anders Breivik, klaagt de Noorse staat aan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij vindt dat hij "onmenselijk" wordt behandeld in de gevangenis. Dat doet hij nadat alle rechtsmiddelen in Noorwegen zijn uitgeput. Hansen vermoordde zes jaar geleden 77 mensen.
Archieffoto

Hansen gaat in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nadat het Hoog Gerechtshof in Noorwegen de zaak onontvankelijk verklaarde. Het is al de vierde keer dat een hof moet oordelen of Hansen al dan niet "onmenselijk" behandeld wordt in de gevangenis.

Hansens advocaat liet aan persagentschap AP weten dat Hansen "geïsoleerd leeft, zonder contact met anderen" en oordeelde daarbij dat artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geschonden werden. Artikel 3 verbiedt "onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Artikel 8 handelt over het privé-leven.

Hansen heeft in de gevangenis drie cellen die goed uitgerust zijn, maar hij wordt uit veiligheidsoverwegingen geïsoleerd van de andere gevangenen.

De zaak sleept al een tijd aan. In lager beroep werd geoordeeld dat Hansens isolatie in de gevangenis zijn rechten schond. Het oordeel in hoger beroep in maart was dan weer gunstig voor de Noorse staat. Op 8 juni heeft het Hoog Gerechtshof in Noorwegen geweigerd om het hoger beroep aan te nemen.

Van Breivik naar Hansen

Fjotolf Hansen vermoordde als Anders Breivik 77 mensen op 22 juli 2011. Hij liet een bom ontploffen bij een regeringsgebouw in Oslo en trok daarna naar een zomerkamp, waar hij 69 jongeren doodschoot. Dit deed hij uit neonazistische overtuigingen.

Recent veranderde Anders Breivik zijn naam naar Fjotolf Hansen. Naamsverandering in Noorwegen is perfect mogelijk zolang niemand beledigd of gekwetst wordt. Waarom hij van naam veranderd is, wil zijn advocaat niet zeggen.