Na Gent, nu ook Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen

In Antwerpen openen de Franse multinational Sodexo en de Nederlandse zorgverleners Parnassia en de Kijvelanden vandaag een tweede Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC). Na Gent (geopend in het najaar van 2014) is nu Antwerpen aan de beurt. In Gent is er plaats voor 264 geïnterneerden, in Antwerpen zijn er 182 bedden waarvan 18 voor vrouwen.
FPC Gent

Destijds was er wel wat protest tegen het feit dat een privépartner de zorg voor geïnterneerden toegewezen kreeg, maar die kritiek lijkt helemaal verstomd. Vicepremier Peeters (CD&V) had nochtans verklaard dat die beslissing (Gent) niet voor herhaling vatbaar was. Maar in de stad waar hij sinds kort woont, staat er op linkeroever dus opnieuw een instelling voor geïnterneerden geëxploiteerd door een privépartner.

Met de opening van het FPC in Antwerpen wil men nog meer geïnterneerden uit de gevangenissen halen. Meermaals werd ons land al bekritiseerd én veroordeeld voor de wijze waarop geïnterneerden in de gevangenis moeten verblijven en dan vooral voor het gebrek aan aangepaste zorg.

Met de nieuwe wet op de internering (die van kracht werd op 1 oktober 2016) hoopte men ook al het aantal geïnterneerden terug te dringen maar dat schijnt vooralsnog niet te lukken. Na negen maanden werking van de nieuwe wet is het aantal geïnterneerden in de gevangenis zo goed als het zelfde gebleven: 734, en dat is nog steeds aanzienlijk.

Sluitstuk blijft problematisch

Het FPC is bedoeld als tijdelijk verblijf. Een geïnterneerde wordt er in eerste instantie geobserveerd en georiënteerd, vervolgens behandeld en geresocialiseerd en tot slot, idealiter, gere-integreerd in de maatschappij.

Maar na twee en half jaar werking van het FPC in Gent blijkt dat dat sluitstuk problematisch blijft. De doorstroming van geïnterneerden naar de residentiële of ambulante psychiatrie of de gewone samenleving verloopt erg moeilijk. Er zijn welgeteld 47 geïnterneerden naar een vervolgvoorziening doorgestroomd en dat is al bij al erg weinig. Dat kan het FPC niet verweten worden. Er blijft een structureel gebrek aan zorgmogelijkheden voor forensische patiënten buiten de gevangenis.

Het FPC zelf ervaart die resultaten als positief al zeggen zij ook wel dat er nog werk aan de winkel is. Dat de beperkte opvangcapaciteit buiten de gevangenissen een probleem blijft, blijkt ook uit het feit dat er voor het FPC in Gent en Antwerpen nu al wachtlijsten zijn.

Slechts vijf geïnterneerden terug naar de gevangenis

Positief is wel dat het FPC op die 2,5 jaar slechts 5 geïnterneerden terug naar de gevangenis moest sturen. Die beslissing werd genomen ofwel omdat de geïnterneerde in het FPC in een impasse was geraakt (sommige geïnterneerden willen ook helemaal niet behandeld worden en hebben zich genesteld in het gevangenisleven) ofwel omdat de geïnterneerde een zeer ernstig incident veroorzaakte. De terugkeer naar een gevangenis hoeft niet definitief te zijn.

Het FPC in Antwerpen is theoretisch perfect vergelijkbaar met het FPC in Gent. Het is een zogezegd high security centrum waar geïnterneerde patiënten tijdelijk zullen verblijven. Die geïnterneerden kunnen mensen zijn met een psychiatrische problematiek, patiënten met een mentale beperking (zo’n 30 procent van alle geïnterneerden zijn mensen met een mentale beperking) of mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Op termijn zullen hier dus 182 geïnterneerden terecht kunnen, bij wie ook een aantal vrouwen. Daarmee is opnieuw een stap gezet in de afbouw van het aantal geïnterneerden in de gevangenissen maar aan het beoogde nul cijfer zitten we nog ver niet.

Meest gelezen