Politie-invallen bij sans-papiers? Eerst toestemming van rechter nodig

De politie heeft altijd een machtiging van een onderzoeksrechter nodig om een woning van mensen zonder papieren te betreden. Zomaar een woning binnentreden kan dus nooit, tenzij er acuut gevaar dreigt. Er was wat verwarring over de aanpak van sans-papiers, maar de ministers zetten nu de puntjes op de i over welke procedure gevolgd moeten worden.

In september vorig jaar was er binnen de meerderheid een conflict ontstaan over de aanpak van mensen zonder papieren en dan vooral of de politie hun woning mocht betreden zónder machtiging of niet. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) klonk stellig: "Het illegaal verblijf is een voortdurend misdrijf, met als gevolg dat de woning 24 op 24 uur betreden kan worden zonder huiszoekingsbevel of toestemming van de inwoner."

Fout, reageerde zijn collega-minister van Justitie Koen Geens (CD&V): "De heterdaadsprocedure is niet automatisch van toepassing op ieder voortgezet misdrijf, zoals het illegaal verblijf op ons grondgebied."

Altijd een machtiging nodig om woning te betreden

Om onduidelijkheid te vermijden en rechtszekerheid te garanderen, worden nu de puntjes op de i gezet over de te volgen procedure. De woning van mensen zonder papieren kan enkel betreden worden als er een machtiging van de onderzoeksrechter is. Zomaar een woning binnentreden kan dus nooit, tenzij er acuut gevaar dreigt voor de inwoners: denk aan brand of een hulpkreet. 

Ook moet het de laatste stap zijn in de uitwijzingsprocedure. Eerst wordt er ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer. Wanneer mensen zonder papieren tot nu toe niet vrijwillig wilden terugkeren, is het de Dienst Vreemdelingenzaken die de mensen moet overbrengen naar een gesloten centrum. Problematisch hierbij was dat dit enkel kon indien zo'n persoon op een openbare plaats aangetroffen werd. Personen thuis ophalen kon, maar alleen met instemming van de betrokkene.

"Voor rechtszekerheid is nieuwe wet zeer belangrijk"

Jambon en Geens benadrukken het belang van een duidelijke wetgeving. "Voor de rechtszekerheid is deze nieuwe wet zeer belangrijk. Politiediensten zullen vanaf nu in een heldere context kunnen werken. Waar mensen in illegaal verblijf tot vandaag eenvoudig konden weigeren om de deur te openen als de politie aan de deur stond, zal dat voortaan niet meer mogelijk zijn", klinkt het bij Jambon. 

Dat beaamt Geens: "Wie geen papieren heeft en niet meewerkt aan een vrijwillige terugkeer kan niet illegaal in ons land verblijven. Een machtiging van de onderzoeksrechter is nodig om een woning te kunnen betreden. Die regels maken we nu duidelijk. Zo vermijden we in de toekomst procedurefouten."

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is opgelucht. "Onze diensten krijgen nu een sluitend wettelijk kader om, via een machtiging van de onderzoeksrechter, de woning desnoods met dwang te betreden en de persoon over te brengen naar een gesloten centrum. Dat zal ons terugkeerbeleid fors vereenvoudigen."

Vandaag wordt het voorontwerp goedgekeurd door de ministerraad, waarna het nog groen licht moet krijgen in het Parlement.