Rectorverkiezingen: UGent laat tweederde meerderheid uitdoven

De UGent wil zo snel mogelijk een nieuwe rector en heeft na lang beraad gekozen voor een uitdovende tweederdemeerderheid. De nieuwe mogelijke verkiezingscyclus kan maximaal drie stemrondes tellen. Indien er in september geen duo met tweederdemeerderheid wordt verkozen, zal er na een tweede stemronde met tweederdemeerderheid genoegen worden genomen in de derde stemronde met de helft plus één stem.

Na een lange zitting van de Raad van Bestuur heeft de Gentse universiteit de knoop doorgehakt over hoe het nu verder moet met de rectorverkiezingen. Na zeven stemrondes waarin geen enkele kandidaat de vereiste tweederdemeerderheid haalde, heeft de UGent een nieuwe stemcyclus uitgewerkt.

Zullen de professoren Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zich opnieuw kandidaat stellen als duo van de toekomst? Zeven ronden lang boden ze zich aan aan het kiespubliek van de universiteit (personeel én studenten), maar ze bleven hangen op 60 procent van de stemmen. Toch nog ruim onder de vereiste tweederdemeerderheid. En die eis blijft de universiteit aanhangen.

“We zijn nu eenmaal een heel pluralistische instelling, we zijn de enige universiteit die volledig betaald wordt door de Vlaamse belastingbetaler en we vinden dat een rector een groot draagvlak moet hebben. Zeker omdat hier verschillende overtuigingen leven (het klassieke onderscheid tussen vrijzinnigen en katholieken aan de UGent, nvdr). De helft plus 1, zoals elders, daar zijn we niet voor”, herhaalt Sas Van Rouveroij nog eens, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de UGent.

Maar tussen droom en daad staan in Gent wetten in de weg en vooral praktische bezwaren. Dus ingrijpen, beseft ook Van Rouveroij én zijn Raad van Bestuur. “We moeten toch bijsturen, we moeten realistisch zijn, we kunnen een verkiezing niet eeuwig laten duren, dus na een bepaalde termijn, gaan we toch de lat iets lager leggen en kiezen we voor de klassieke 50% +1”.

Sowieso moet een kandidatenduo in de eerste ronde een tweederdemeerderheid halen. Dat wordt dan een gewone meerderheid in de tweede ronde of de derde en laatste ronde, afhankelijk van hoeveel duo’s kandidaat zullen zijn. Maar hoe dan ook zal het pleit na drie ronden beslecht zijn.

In september start de achtste ronde

En wanneer verkiezingen? September, want in de vakantieperiode is dat “zinloos en onmogelijk”. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot eind augustus, al moet de kiescommissie dat nog beslissen. De verkiezingen zullen voor de tweede helft van september zijn, om zeker bij het begin van het academiejaar een nieuwe rector te hebben.

Afwachten of het duo Van de Walle-Van Herreweghe weer meedoet (uiteindelijk hebben ze al 7 keer de gewone meerderheid van de stemmen behaald). Of dan toch het duo De Baets-Raeymakers? Of dan toch een verrassing, een of andere witte raaf die nog ergens in een laboratorium verscholen zit?

Tijd voor vakantie en zomerse stilte nu aan de UGent. Het zal nodig zijn. De instelling heeft littekens opgelopen de voorbije weken (al geeft men dan niet graag toe), de publieke opinie is afgehaakt en toch heeft een academisch schip een kapitein nodig. En bij het begin van het academiejaar is er best een nieuwe rector nodig.

Want de UGent viert haar 200-jarig bestaan dit jaar. Dat doen ze daar liefst onder een open gesternte, liever niet geplaagd door een donker wolkendek.