Asielcentrum Neder-over-Heembeek draaischijf nieuwe asielprocedure

Vanaf 2019 zullen asielzoekers zich moeten aanmelden in een nieuw centrum in Neder-over-Heembeek en niet meer in het centrum van Brussel. Dat heeft de regering beslist en is te lezen in De Tijd. Om het nieuwe centrum te financieren, wordt Het Klein Kasteeltje in Brussel verkocht.
Het Klein Kasteeltje in Brussel wordt verkocht.

Vandaag moeten asielzoekers zich eerst aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het centrum van Brussel, waarna ze naar een opvangcentrum kunnen. Dat verandert vanaf 2019. De aanmelding zal vanaf dan gebeuren in een nieuw centrum in Neder-over-Heembeek.

Dat nieuwe centrum zal worden gebouwd op de terreinen van het militaire ziekenhuis. De asielzoekers zullen daar zo'n 30 dagen verblijven. Ze worden medisch gecontroleerd en er zal ook een veiligheidsscreening gebeuren. Daarna kunnen ze doorstromen naar een ander opvanginitiatief ergens in België.

Om het nieuwe centrum te bekostigen, wordt het asielcentrum Het Klein Kasteeltje in Brussel verkocht. Dat centrum is versleten en de gronden in de Kanaalzone zijn gegeerd bij projectontwikkelaars.