Een op de twee vluchtelingen na twee jaar aan de slag

Bijna de helft van de vluchtelingen die zich de afgelopen twee jaar heeft aangemeld bij de VDAB, heeft werk gevonden. Daarmee doet Vlaanderen het beter dan Zweden en Duitsland. De Europese Commissie wil de Vlaamse aanpak nu als voorbeeld stellen voor andere Europese lidstaten, schrijft De Tijd.

Voor het eerst sinds de vluchtelingenpiek in 2015, toen 45.000 mensen zich aanmeldden als asielzoeker, heeft de VDAB een zicht op hoe de begeleiding van de nieuwkomers naar werk verloopt. De VDAB houdt daar geen aparte statistieken over bij.

De beschikbare data slaan op de bredere groep anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Tussen januari 2015 en april 2017 zijn onder die categorie bijna 20.000 mensen ingeschreven bij de VDAB. De overgrote meerderheid van hen is vluchteling.

Bijna de helft van de mensen die zich de afgelopen twee jaar ingeschreven hebben bij de VDAB, hebben nu werk gevonden. Een op de vier is na zes maanden aan de slag, na twee jaar is dat cijfer gestegen naar een op de twee.

Opmerkelijk is dat Zweden (27 procent vond werk na 2 jaar) en Duitsland (38 procent) slechter of niet beter doen, landen die op het vlak van de arbeidsmarkt normaal veel beter scoren. De Europese Commissie wil de Vlaamse aanpak nu als voorbeeld stellen voor andere Europese lidstaten.

Integratie door werk: een aanpak op maat

In Vlaanderen kunnen anderstalige nieuwkomers met een migratie-achtergrond al snel aan de slag, ook al spreken ze nog geen of amper Nederlands. Ze leren de taal op de werkvloer, onder het motto "integratie door werk". Dat past in onze aanpak om voor elke vluchteling een traject op maat uit te werken, zegt woordvoerder Shaireen Adtab van VDAB.

Dat is nodig, want bij de nieuwste groep vluchtelingen blijkt dat de helft laaggeschoold is. "We zien dat recent vooral mensen uit Afrika instromen: mensen uit Eritrea, Mali, Soedan. Daar is de scholingsgraad, de leercultuur veel minder aanwezig dan in andere landen. Met die mensen moeten we van nul beginnen om het traject naar werk goed te kunnen realiseren. Dat vraagt intensieve inspanningen."