Toren van 650 menselijke schedels werpt nieuw licht op geschiedenis Azteken

In Mexico-Stad hebben archeologen een toren van meer dan 650 schedels gevonden. Hij maakte vermoedelijk deel uit van de Huey Tzompantli, een gigantische uitstalling van schedels die de Spaanse conquistadores de stuipen op het lijf joeg. De vondst werpt nieuw licht op de geschiedenis van de Azteken, want de schedels behoorden niet alleen toe aan mannen -krijgers-, maar ook aan vrouwen en kinderen.

De archeologen vonden de schedels en duizenden andere botfragmenten in een cilindervormig gebouw in de buurt van de Templo Mayor, een van de belangrijkste tempels van Tenochtitlan, de hoofdstad van het Aztekenrijk, en de voorloper van Mexico-Stad.

Het schedelrek, of tzompantli in de Nahuatl-taal van de Azteken, maakt vermoedelijk deel uit van de Huey Tzompantli, het belangrijkste schedelrek van het Templo Mayor-complex. Die gigantische uitstalling van schedels joeg Hernan Cortes en de Spaanse conquistadores de stuipen op het lijf toen ze Tenochtitlan veroverden. Dat blijkt uit een verslag van de Spaanse soldaat Andres de Tapia, die deel uitmaakte van de troepen van Cortes in 1521.

"Schedelrek" of "hoofdenrek"

Tzompantli betekent letterlijk schedelrek of schedelmuur. Op de tzompantli werden de afgehakte hoofden geplaatst van geofferde krijgers uit koninkrijken waarmee de Azteken in oorlog waren.

De krijgers werden waarschijnlijk gedood en onthoofd door priesters bovenop de grote piramide-achtige tempels. Door de zijkanten van de hoofden werd een houten paal geduwd, en die palen werden dan opgehangen op verticale staken.

Een schedelrek was een vertoon van macht. Vrienden en vijanden werden uitgenodigd om hen te intimideren met het akelige schouwspel van hoofden in een verschillende staat van ontbinding, van net afgehakt tot volledig ontvleesde schedels.

Een meer accurate vertaling van "tzompantli" zou daarom "hoofdenrek" zijn in plaats van "schedelrek", menen archeologen. aangezien de hoofden erop geplaatst werden als ze nog maar net afgehakt waren.

Vrouwen en kinderen

De tzompantli werd al ontdekt in 2015, toen de eerste 35 schedels zichtbaar werden. Het was de archeologen meteen duidelijk dat ze er in de onderliggende lagen nog honderden zouden aantreffen. Intussen is al sprake van meer dan 676 schedels, maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat dat aantal nog zal oplopen naarmate de opgravingen verder vorderen.

Nu er meer dan 650 schedels zijn ontdekt, werpt de vondst nieuw licht op de geschiedenis van de Azteken. De archeologen hadden verwacht dat ze enkel de resten van mannen zouden aantreffen. Jonge mannen, aangezien altijd werd gedacht dat het ging om krijgers. Maar ze vonden ook schedels van vrouwen en kinderen. "Je gaat er niet van uit dat vrouwen en kinderen naar de oorlog gaan", zegt biologisch antropoloog Rodrigo Bolanos. "Er is iets gebeurd waarvan we geen antecedenten hebben. Dit is echt nieuw, een primeur in de Huey Tzompantli."

Het Aztekenrijk

De oorlogszuchtige en zeer godsdienstige Azteken heersten over een uitgebreid rijk dat op zijn hoogtepunt grote delen van Midden-Amerika controleerde, en zich uitstrekte van de Golf van Mexico tot de Stille Oceaan. Het rijk werd in korte tijd ten val gebracht door de Spanjaard Hernando Cortes, die in 1519 in het gebied aankwam, en in 1521 het Azteekse rijk veroverde met een klein groepje Spanjaarden en een grote coalitie van inheemse vijanden van de Azteken.

Meest gelezen