Bijzonder druk in genetische centra nu NIPT wordt terugbetaald

In heel wat ziekenhuizen is het bijzonder druk op de diensten medische genetica omdat de NIP-test sinds 1 juli wordt terugbetaald. De voorbije weken was het opvallend kalm op de diensten, dus gaat men er in de ziekenhuizen van uit dat heel wat vrouwen de test hadden uitgesteld. De NIPT is een bloedtest voor zwangere vrouwen die chromosoomafwijkingen bij de foetus kan bepalen. Onder meer het syndroom van Down kan zo opgespoord worden.
Science Photo Library

Heel wat zwangere vrouwen hebben de komende dagen een afspraak om een NIP-test te laten doen. Dat is een bloedtest die onder meer het syndroom van Down bij foetussen kan opsporen. Hoewel het KB nog niet is verschenen, wordt de NIPT normaal gezien vanaf 1 juli terugbetaald. Daarom hebben heel wat vrouwen de test enkele weken uitgesteld, want zonder terugbetaling moesten ze zélf 290 euro betalen. “Op een halve dag hebben 50 vrouwen de test laten doen, terwijl wij normaal maar 100 vrouwen per week testen”, zegt professor Maryse Bonduelle van het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Brussel. “Wij gaan ervan uit dat vanaf nu bijna alle vrouwen die zich vroeger tijdens het eerste trimester van hun zwangerschap lieten screenen, nu de NIPT zullen laten doen.”

Tevreden met terugbetaling NIP-test

Professor Bettina Blaumeiser van het UZ Antwerpen is tevreden want de NIPT is de eerste test die met een kleine foutenmarge onder meer het syndroom van Down kan opsporen. Bovendien waren vorige testen niet helemaal zonder risico: “Het enige wat we hadden was de eerstetrimesterscreening. Dat was een combinatie van een echografie waarbij de nekplooi van de foetus werd gemeten en een bloedtest. Die screening was gebaseerd op kansberekening. Als er een verhoogd risico op een chromosoomafwijking was, werd daarna een vruchtwaterpunctie of vlokkentest uitgevoerd. Maar die testen zijn niet zonder risico: wellicht kregen elk jaar 50 à 60 vrouwen een miskraam door de test.”

Wat is NIPT?

De NIPT is een bloedtest. Vanaf de 10de of 11de week zit er voldoende DNA van de foetus in het bloed van de moeder. Dat DNA kan dan in het labo geanalyseerd worden. Niet alleen het syndroom van Down (trisomie 21) wordt met de NIPT opgespoord, ook de minder bekende syndromen van Edwards (trisomie 18) en van Patau (trisomie 13) worden door de NIPT herkend.

Meest gelezen