De Block onder vuur voor halvering financiering dagpsychiatrie voor jongeren

De beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om het personeelsbudget in de dagpsychiatrie voor jongeren te halveren, stuit op felle kritiek. De sector zelf, de Gezinsbond en de partijen SP.A en Groen vragen de minister om de maatregel in te trekken. Volgens De Block gaat het niet om een besparing maar om een verschuiving van middelen in de hele ziekenhuisfinanciering.

In het besluit van minister De Block, dat vrijdag in het Staatsblad verscheen, slinkt het personeelsbudget voor therapeuten in de dagafdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie van algemene ziekenhuizen met de helft. Heel wat therapieën, zoals gespreks-, muziek- en beeldende therapie, zou daardoor niet meer aangeboden kunnen worden. "Een kinderpsychiatrische leefgroep wordt op deze manier gereduceerd tot een dagopvang", klinkt het.

"Ziekenhuizen zullen de therapie zeker tot de helft moeten herleiden. In het beste geval vertraagt dat de kansen op herstel en re-integratie. Het herstelproces duurt dan dubbel zo lang. Dat heeft ook tot gevolg dat maar de helft van het aantal kinderen kan behandeld worden. De wachtlijsten zullen opnieuw groeien", schrijven de kinderpsychiaters in een gezamenlijke mededeling.

"De federale overheid bespaart op deze manier 8 miljoen euro in een sector die nu al te weinig geld en omkadering heeft."

"Elke afbouw of verschuiving van middelen is onaanvaardbaar"

De kinderpsychiaters krijgen bijval van de Gezinsbond. "Wij vragen met klem dat het bespaarde geld opnieuw geïnvesteerd wordt in geestelijke gezondheidszorg ", zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

"Depressie is wereldwijd het grootste gezondheidsprobleem bij jongeren en nooit eerder slikten de Belgische jongeren zoveel antidepressiva als de laatste jaren", aldus Keirse. "In vergelijking met het buitenland tellen we buitenproportioneel veel zelfmoordpogingen. Zeker voor jongeren is snelle en professionele ondersteuning op psychisch vlak cruciaal."

Volgens de Gezinsbond speelt het systeem van dagbehandeling daar perfect op in. Jongeren krijgen er overdag therapeutische ondersteuning en behandeling. 's Avonds keren ze terug naar huis, waardoor ze de band met hun vertrouwde omgeving bewaren. Ook stelt de bond dat deze vorm van ondersteuning goedkoper is dan de residentiële opvang.

"Van het totale gezondheidszorgbudget gaat er nu slechts 6 procent naar geestelijke zorg. Dat is sowieso ruim onvoldoende, getuige de ellenlange wachtlijsten. Elke verdere afbouw of verschuiving van de middelen is wat ons betreft daarom volkomen onaanvaardbaar."

"Slag in het gezicht van alle hulpverleners"

En ook oppositiepartijen SP.A en Groen vinden dat de maatregel ingetrokken moet worden. SP.A-Kamerlid Karin Jiroflée spreekt van "een besparing op onze allerkwetsbaarste jongeren" en "een slag in het gezicht van alle hulpverleners". "Als je weet dat de wachtlijsten voor die zorg vandaag uitpuilen, dan is die beslissing onbegrijpelijk."

Groen-Kamerlid Anne Dedry noemt de beslissing van de minister "onverantwoord". "Minister De Block gaat nu echt te ver in de besparingslogica. De wachtlijsten zullen alleen maar groeien, de probleemsituaties alleen maar escaleren. Jongeren met psychiatrische problemen aan hun lot overlaten, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dit is onverklaarbaar, kortzichtig, en onverantwoord beleid."

"Geen besparing, maar verschuiving van middelen"

Volgens minister Maggie De Block gaat het niet om een besparing maar om een verschuiving van middelen in de hele ziekenhuisfinanciering. "Het geld blijft in het algemene ziekenhuisbudget zodat het elders, maar ook in de kinderpsychiatrie, voor andere patiënten en zorgverstrekkers kan worden gebruikt", zegt ze.

De Block benadrukt dat de ziekenhuisfinanciering tot nu toe geen rekening hield met de mogelijkheid van gedeeltelijke opnames. Als gevolg daarvan werden de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, de "kleine k-bedden", al die jaren gefinancierd als opnameplaatsen die 24 uur bezet zijn.

"We moeten elke euro zo goed mogelijk besteden ten voordele van onze patiënten. We passen de financiering nu stapsgewijs aan en die bijsturing is gespreid over drie jaar", zegt De Block. Ze heeft ook aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen advies gevraagd over het personeelsaantal dat nodig is in de kinderpsychiatrie zodat de normen verduidelijkt en eventueel aangepast kunnen worden.

De minister zegt voorts dat bij koninklijk besluit het moratorium opgeheven is op plaatsen in de kinderpsychiatrie. Daardoor is het opnieuw mogelijk bijkomende plaatsen te creëren. En tot slot benadrukt haar kabinet dat er stevig geïnvesteerd wordt in een nieuw beleid voor de kinderpsychiatrie.

Meest gelezen