Emmanuel Macron wil minder parlementsleden

De Franse president Emmanuel Macron wil de politieke instellingen in zijn land grondig hervormen. Hij wil in de eerste plaats het parlement efficiënter maken, onder meer door het aantal parlementsleden met een derde te verminderen.

Macron kondigde dat aan tijdens een toespraak voor de beide kamers van het Franse parlement in Versailles, het paleis van Lodewijk XIV. Zo'n toespraak voor het voltallige parlement is hoogst uitzonderlijk. Zijn voorgangers François Hollande en Nicolas Sarkozy deden het elk één keer: net na de aanslagen in Parijs en op het hoogtepunt van de financiële crisis.

Emmanuel Macron is van plan om de beide kamers elk jaar toe te spreken. Dat moet een soort "State of the Union" worden, waarin hij de grote lijnen van zijn beleid uitzet. . Wat hij doet is enkel spektakel brengen, zeggen critici, hij gedraagt zich steeds meer als een "Zonnekoning".

De statige en langgerekte aankomst van de president in de zuidvleugel van het Paleis van Versailles was inderdaad wel 'koninklijk' te noemen. Hij begon stipt om 15 uur en speechte anderhalf uur lang, gevolgd door een lang en uitbundig applaus van de ongeveer 900 parlementsleden.

Referenda als parlement hervorming niet binnen het jaar stemt

President Macron wil dat het parlement binnen het jaar over zijn hervormingen stemt. Zo niet overweegt hij ze te laten goedkeuren door de bevolking in referenda.

Ook het andere parlementaire werk moet efficiënter: over eenvoudige wetten zal er wat Macron betreft alleen in de commissies gestemd worden, en niet langer in een plenaire vergadering.

Morgen mag premier Edouard Philippe in het gewone parlementsgebouw in Parijs tijdens de jaarlijkse beleidsverklaring meer details van zijn beleid voorstellen.

Meest gelezen