Klompencultuur en Godelieveprocessie voortaan immaterieel cultureel erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft vijf elementen toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het gaat om de woonwagencultuur, de klompencultuur, de Godelieveprocessie uit Gistel, de rederijkerscultuur en het oogstfeest De Pikkeling uit de Aalsterse Faluintjesstreek.
De Godelieveprocessie in Gistel

Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed wordt omschreven als "gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft en die de gemeenschap voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties".

"De inventaris is de lijst van wat we beschouwen als culturele tradities die we in leven willen houden", zegt Vlaams minister Sven Gatz. Op de lijst, die nu 50 elementen telt, staan allerlei tradities, fenomenen en gewoontes, gaande van Aalst carnaval en de Heilig Bloedprocessie in Brugge tot de Belgische biercultuur.

Minister Gatz voegt heeft nu vijf elementen toegevoegd aan de lijst: woonwagencultuur, de klompencultuur, de Godelieveprocessie uit Gistel, de rederijkerscultuur en het oogstfeest De Pikkeling uit de Aalsterse Faluintjesstreek.

Vijf elementen

De woonwagencultuur is het geheel van tradities, gebruiken en opvattingen van mensen die sinds generaties permanent in een woonwagen (willen) wonen. In Vlaanderen zijn er drie gemeenschappen woonwagenbewoners: de Voyageurs, de Manoesjen en de Roms.

De klompenmakerij was ooit een belangrijke bedrijfstak met een specifieke technische kennis. Veel van deze kennis is al verloren. Maar er is nog steeds een dynamische erfgoedgemeenschap actief die het dragen van klompen wil laten herwaarderen.

De Godelieveprocessie trekt jaarlijks op de eerste zondag na 5 juli door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan duizend vrijwilligers uit Gistel en omgeving beelden in achttien taferelen het leven, de marteldood, de heiligverklaring en de verheerlijking van Godelieve uit.

De rederijkerskamers vormen dan weer de historische traditie van amateurdichters en voordrachtkunstenaars die zich organiseren in verenigingen. Vandaag zijn er in Vlaanderen en Nederland 67 actieve rederijkerskamers. Een groot deel daarvan is verenigd via het Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw.

Tot slot is er de zogenaamde Pikkeling. Dat folkloristisch oogstfeest vindt elk jaar rond eind juli plaats in de Faluintjesstreek, afwisselend in de Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. "De belangrijkste bestanddelen ervan zijn traditionele dans en muziek uit diverse landen, internationale folklore, veldactiviteiten en streekgastronomie", luidt het.