Verkeersboete? Die kan voortaan gemakkelijker geïnd worden

Door een samenwerking tussen de FOD Justitie, de Federale Politie en de FOD Mobiliteit in het "Crossborder"-project zullen verkeersboetes voortaan gemakkelijker geïnd kunnen worden, ook voor buitenlandse verkeersovertreders. Vanaf vandaag worden processen-verbaal over verkeersovertredingen automatisch verzonden. Het gevolg? Er komen 270 politieagenten vrij die zich niet meer met de administratieve opvolging van die boetes moeten bezighouden.

De voorstellen tot onmiddellijke inning, minnelijke schikking en de bevelen tot betalen zullen vanaf vandaag automatisch verzonden worden. Dat hebben Justitieminister Koen Geens (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Mobiliteitsminister François Bellot (MR) aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie. Tot nu toe stelde de politie een proces-verbaal op, waarna de agenten het moesten afdrukken en in enveloppen steken. Dat proces wordt nu uitbesteed aan Bpost.

Niet alleen op nationaal vlak, ook op internationaal vlak wordt de procedure vereenvoudigd: de voorstellen worden niet alleen automatisch verzonden, maar ook vertaald voor overtreders uit zeven Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco. 

Niet zomaar meer voor de politierechter

Nog een belangrijke wijziging is dat wie zijn boete weigert te betalen niet meer automatisch voor de politierechter zal moeten komen. Wie niet ingaat op het voorstel van minnelijke schikking, zal een betalingsbevel krijgen. "Het parket zal in de toekomst zonder tussenkomst van een politierechter een betalingsbevel kunnen geven. Het ministerie van Financiën kan die boete dan innen." Dat kan bijvoorbeeld door middel van een deurwaarder of door minder belasting terug te geven bij iemand die een personenbelasting terugkrijgt.

Wie de minnelijke schikking weigert te betalen, moet ook zo'n 35 procent meer betalen als hij een voorstel in de bus krijgt.

"Enkel winnaars in dit verhaal"

Met het hele project is een eenmalige investering van iets meer dan vijf miljoen euro gemoeid. Maar dat bedrag zal in de loop der jaren terugverdiend worden, benadrukken de ministers.

"Er zijn enkel winnaars in dit verhaal: de politie, het gerecht, de verkeersveiligheid. Er is één verliezer: de wegpiraat", stelde Jan Jambon. Zijn collega van Mobiliteit Bellot benadrukte dat nu ook buitenlandse overtreders aangepakt worden: "Dankzij het project Crossborder ontlopen ook buitenlanders die zware overtredingen begaan op onze wegen niet langer hun straf. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid voor iedereen."

Belgische en buitenlandse verkeerszondaars kunnen vanaf maandag terecht op de website www.verkeersboeten.be voor al hun vragen over de opgelopen verkeersboete en worden aangemoedigd om via deze site ook hun boetes te betalen.

Dat kan door het pv-nummer en de datum van de overtreding in te vullen. Het bedrag en de gestructureerde mededeling - vandaag een belangrijke oorzaak bij betalingsproblemen - worden daarbij automatisch ingevuld. Betalen met een overschrijving kan nog altijd. De website is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Meest gelezen