“Monsanto papers”: Kan de “Belg” uit het verhaal even het woord nemen? - Dr. Mark A. Martens

De auteur reageert met deze opiniebijdrage op “De Afspraak” van 25 april. Daarin werd beweerd dat Monsanto, het bedrijf achter de omstreden onkruidverdelger Roundup, jarenlang wetenschappelijke studies verdraaide en beïnvloedde. Volgens toxicoloog Martens is dit niet juist.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
©DELEU/Eurekaslide

Dr. Mark A. Martens was jarenlang directeur toxicologie bij Monsanto. Daarnaast heeft hij na zijn doctoraat ook leidinggevende functies bekleed bij de Belgische overheid (Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid) en twee farmaceutische bedrijven (Continental Pharma en Johnson & Johnson). Momenteel is hij onafhankelijk consultant in preklinische ontwikkeling en toxicologie en is Monsanto één van zijn klanten.

Ik ben Mark Martens en mijn naam werd herhaaldelijk genoemd in de media op 25 april 2017 in verband met de “Monsanto papers” en glyfosaat.

Bij deze bevestig ik met klem dat ik tijdens mijn 15-jarige loopbaan als toxicoloog bij Monsanto nooit experimentele gegevens of conclusies over toxicologisch onderzoek van glyfosaat of enig ander product heb “gemanipuleerd” of “verdoezeld” zoals de media ten onrechte én zonder enig bewijs beweerd hebben. Het verhaal dat de pers bracht, is dus volledig uit de lucht gegrepen.

Bij Monsanto genoot ik als directeur toxicologie voor Europa-Afrika-Midden-Oosten de wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit die noodzakelijk is voor deze functie. Mijn analyses over de veiligheid van het gebruik van de producten en de chemische productieprocessen van Monsanto in dit werelddeel werden daardoor steeds gerespecteerd en opgevolgd. Ook de reglementaire procedures voor de registratie van pesticiden en chemische stoffen werden nauwlettend opgevolgd.

Daarnaast was er een actief “Product Stewardship”-programma waarbij Monsanto proactief ontbrekende veiligheidsgegevens van chemische stoffen door experimenteel onderzoek verder heeft aangevuld voor rapportering aan zijn werknemers, de overheid en de gebruikers van zijn producten. Voor beslissingen met wereldwijde impact was er ook regelmatig overleg met de toxicologiestaf van de hoofdzetel van het bedrijf in de Verenigde Staten.

Glyfosaat

Het verhaal over het zogenaamde glyfosaatschandaal, dat door de media werd gebracht op 25 april 2017, is fictief en is gebaseerd op een aantal, uit de context gerukte e-mails en documenten die werden geselecteerd uit een geheel van 10 miljoen bladzijden interne communicatie van Monsanto over een periode van 20 jaar.

Deze interne documenten werden opgevorderd door een federale rechter in San Francisco in de Verenigde Staten. Deze rechter coördineert een groot aantal individuele klachten van kankerpatiënten die beweren dat de blootstelling aan glyfosaat de oorzaak is van hun ziekte en dat Monsanto nagelaten zou hebben hen daarvoor te waarschuwen.

De advocaten van de aanklagende partijen zijn erin geslaagd om een aantal kwaadwillig geselecteerde e-mails als niet vertrouwelijk te laten verklaren. Daardoor konden deze documenten doorgespeeld worden naar de pers vervat in een verhaal dat niet overeenstemt met de werkelijkheid. De rechter in San Francisco heeft meerdere malen geweigerd verder documenten vrij te geven en heeft de advocaten van de tegenpartij veroordeeld omdat zij hun zaak toch in de media hebben uitgespeeld met de bedoeling de publieke opinie en de politieke verantwoordelijken te beïnvloeden en zo de verdediging van Monsanto in deze zaak te ondermijnen.

In dit verband heb ik kortgeleden een getuigenverklaring afgelegd (legal deposition) in het bijzijn van de advocaten van de tegenpartij. De inhoud hiervan behoort tot het geheim van het onderzoek maar zal duidelijk worden tijdens het verloop van de rechtszaak.

VRT Nieuws wil op deredactie.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen