Bestuur Fatih-moskee: “Wij willen Homans overtuigen om haar beslissing te herzien”

Volgende week maandag, 10 juli, zitten vertegenwoordigers van het moskeebestuur aan tafel met minister Homans. De vraag werd gisteravond gesteld tijdens een vergadering van het bestuur van de Fatih-moskee en het kabinet van de minister is daar op ingegaan.

“Mails kunnen vaak verkeerd begrepen of geïnterpreteerd worden, daarom wilden we absoluut een face-to-face gesprek”, zegt Erdogan Yildiz van het moskeebestuur. Ze zijn niet akkoord met de beweringen van de minister en hopen minister Homans in een rechtstreeks gesprek te doen terugkomen op haar beslissing.

Volgens de minister zou de moskee zich teveel bemoeien met politiek en verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Maar dat ontkent het moskeebestuur categoriek. “In onze moskee wordt er van ’s morgens tot ’s avonds gebeden. Wij staan volledig open voor iedereen, voor elke gemeenschap. Niemand wordt uitgesloten. De moskee ligt ook op de toeristische route van Beringen. Bussen komen hier langs. Iedereen is welkom”, gaat Yildiz verder.

Bij het kabinet van minister Homans zijn ze naar eigen zeggen “onmiddellijk ingegaan op de vraag van het moskeebestuur”. Wel vinden ze het vreemd dat de vraag nu pas komt. De procedure voor de intrekking van de erkenning heeft dan ook 2 maanden gelopen en de beslissing is nu definitief.

Homans kondigde in april van dit jaar haar beslissing al aan en baseerde zich naar eigen zeggen op een rapport van de Staatsveiligheid. Daarin zou al te lezen hebben gestaan dat de moskee bevolkingsgroepen tegen elkaar zou opzetten. Maar de Staatsveiligheid zelf ontkent dat.

Meest gelezen