Francken hoeft geen dwangsom te betalen aan Syrisch gezin

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hoeft geen dwangsommen te betalen omdat hij had geweigerd een visum af te leveren aan het Syrisch gezin uit Aleppo. Dat heeft het Nederlandstalige Brusselse hof van beroep vorige week beslist maar de uitspraak raakte nu pas bekend. Staatssecretaris Francken reageert tevreden. "Ik heb altijd gezegd dat ik nul euro zou betalen. Dit was een principiële en fundamentele kwestie."

Het Brusselse hof van beroep had eind vorig jaar de Belgische Staat verplicht een gezin met twee minderjarige kinderen visa of doorgangsvergunningen voor drie maanden te geven, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Eerder had de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) al beslist dat de familie een visum moest krijgen.

Maar staatssecretaris Francken weigerde dat. Hij voerde onder meer aan dat een aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd. Het Europees Hof van Justitie gaf Francken in maart op dat vlak gelijk. Diezelfde maand besliste ook de RVV dat het gezin toch geen visum hoeft te krijgen.

Francken: "Altijd gezegd dat ik nul euro zou betalen"

Intussen was het nog wachten op de uitspraak in de dwangsomzaak. Daar was de teller al flink aangedikt tot ergens tussen 400.000 en 500.000 euro. In dat luik besliste het hof van beroep eind vorige week dat het dwangsomarrest zijn actualiteit heeft verloren. De belangrijkste reden daarvoor is dat de advocaten van het Syrisch gezin na het eerste schorsingsarrest van de RVV, toen de RVV de visumaanvraag de eerste keer afwees, geen voortzetting van het beroep vroegen.

Uiteindelijk hoeft de staatssecretaris dus geen dwangsommen te betalen van het Nederlandstalige hof van beroep, terwijl het Syrische gezin moet opdraaien voor de gerechtskosten. "Ik heb altijd gezegd dat ik nul euro zou betalen. Dit was een principiële en fundamentele kwestie. Ik heb steeds gezegd dat ik me er tot het laatst tegen zou verzetten dat we onze consulaten en ambassades zouden moeten openzetten voor visumaanvragen", aldus Francken.

Volgens de staatssecretaris dreigde een "schizofrene situatie", waarbij hij ten gronde gelijk kreeg, maar toch bijna een half miljoen euro zou moeten betalen.

Meest gelezen